Bu üniformayı Güneydoğu Asya'dan kim tanımlayabilir?

Bu üniformayı Güneydoğu Asya'dan kim tanımlayabilir?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Biri bu üniformayı tanımlayabilir mi? Birinci Dünya Savaşı'ndan olduğundan ve Avustralyalı bir fotoğrafçı tarafından çekildiğinden şüpheleniyorum… ama açıkçası Avustralya'da değil. Daha büyük bir tarihi resmin parçası… 1910-20 civarında çekilmiş bir tabak koleksiyonu arasında bir cam tabak

Üniformalı başka bir kişinin 2. resmini ekledim


Birmanya'ya benziyor, askeri polis üniforması. Beyaz üniformalı kişi hizmetçi olabilir mi? Keşiş bir palmiye yaprağı dua kitabı tutuyor (Pali)


Orduda Meydan Okuma Paralarının Tarihçesine Kısa Bir Bakış

Askeri meydan okuma madeni paralarının tarihi geniş çapta tartışılmaktadır ve kökenleri Romalılardan Amerikan sömürgelerine kadar olan uygarlıkların tarihine dayanmaktadır. Ancak askeri meydan okuma madeni paralarının askeri kültürün büyük bir parçası olduğuna ve sivil dünyada giderek daha fazla yer aldığına şüphe yok. Meydan okuma madeni paraları morali yükseltmenin, bağlılığı tanımlamanın harika bir yoludur ve elde bozuk parayla ve sıkı bir tokalaşmayla "teşekkür ederim" diyerek kişinin takdirini artırmanın harika bir yoludur. Ayrıca, meydan okuma madeni paraları – özellikle askeri birliklerde – “üyelik kanıtı” ve belirli bir birlik veya unsurla olan bağlılığı, gururlu üyelerinde esprit de corps ve morali genişletir. O zaman, kimin onlara sahip olduğunu görmek için birim meydan okuma paranızı barlara çarpmanın uzun zamandır onurlandırılmış bir geleneği var. Sonuncu olan veya olmayan ilk turu satın alır. Birim mücadelesi jetonlarının gelenekleri Dünya Savaşlarına kadar uzanır, ancak gerçek kökenleri mitlere ve efsanelere dayanır. Ne olursa olsun, meydan okuma paraları vermek, almak ve sergilemek eğlencelidir.

Bugün, askeri meydan okuma paralarının tarihini keşfedeceğiz, olası kökenlerini inceleyeceğiz ve askeri meydan okuma paralarının nasıl Beyaz Saray'a, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne ve üst düzey hükümet liderlerinin baskı yaptığı gibi Pentagon'un en yüksek seviyelerine girdiğini açıklayacağız. hak eden alıcılara sunmak için kendi meydan okuma paralarını. Askeri meydan okuma sikkelerinin özgün kökeni hiçbir zaman bilinemese de, tarihini kesinlikle Roma İmparatorluğu'nun ve lejyonerlerinin ilk damgalı sikkelerine kadar takip edebiliriz.


İnsan Ticareti Hakkında Bilmediğiniz 7 Gerçek

Birleşmiş Milletler'in tanımına göre insan ticareti, “kişilerin tehdit veya kuvvet kullanma veya zorlama yoluyla işe alınması, bir yerden bir yere taşınması, nakledilmesi, barındırılması veya teslim alınmasıdır. istismar amaçlıdır.” Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Önce İnsan Hakları'na göre, tahminen 24,9 milyon insan, çoğu zaman emek veya seks için sömürülen bu modern kölelik biçimine hapsolmuş durumda.

Ortak risk faktörlerine ve bugün insan ticaretiyle mücadele için neler yapıldığına ışık tutmak için, uzmanlık alanları seks ticareti, sömürücü göçmen işçiliği ve istismarı içeren USC Suzanne Dworak-Peck Sosyal Hizmet Okulu'nda klinik doçent olan Annalisa Enrile ile konuştuk. küresel adalet.

1. İnsan tacirleri kimleri hedef alır?

Enrile'ye göre, herkes insan ticaretine kurban gidebilir. Bununla birlikte, sosyal ve yasal korumaya sahip olmayan savunmasız nüfuslar en fazla risk altındadır. Mağdurların çoğunluğu - yüzde 70 - kadınlardır ve aşırı cinsiyet ayrımcılığının hüküm sürdüğü bölgelerde kadınlar için risk daha da artabilir.

Yoksulluk, siyasi istikrarsızlığın olduğu bir yerde ikamet etmek, sistemik ırkçılığa tahammül etmek, zihinsel bir rahatsızlıktan muzdarip olmak veya çetelere dahil olmak gibi ek faktörler, bir kişinin mağdur olma olasılığını artırabilir.

2. İnsan ticareti nerede gerçekleşir?

İnsan kaçakçılığı her ülkede, hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi birinci dünya ülkelerinde gerçekleşir. Enrile, "Kendi arka bahçemizde kaçakçılığı fark etmiyoruz çünkü genellikle fiziksel ya da örtük bir şekilde maskeleniyor" dedi. “Örneğin, inşaat sektöründe insan ticaretine maruz kalan erkekler genellikle çalışma sahasından saatlerce uzakta olan 'yurtlarda' tutuluyor.”

Rusya, Çin ve Sudan her zaman en yüksek insan ticareti oranlarına sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ek olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Ticareti Raporuna göre, istikrarsız hükümetlere sahip ülkeler insan ticareti için daha yüksek risk taşımaktadır. Enrile'ye göre, seks ticareti Güneydoğu Asya'da -özellikle Filipinler, Tayland ve Kamboçya'da- çok yaygınken, çocuk kaçakçılığı Hindistan ve Pakistan'da daha sık görülüyor ve işgücü kaçakçılığı en çok Orta Doğu ve Güney Amerika'da.

3. Tacirler kurbanlarını nasıl cezbeder?

İnsan tacirleri kurbanları çeşitli şekillerde cezbeder. Enrile, buna "kaçırma ve zorlama açısından klişe olarak düşündüğümüz şeyler" de dahil olabilir dedi. "Ancak, dolandırıcılık yoluyla da mağduriyet meydana gelebilir" - örneğin, işçilerin yeni bir iş sözleşmesi imzaladıklarına inandıkları ancak bunun yerine yasal belgelerine el konulduğu ve köleleştirildiği durumlar gibi. Benzer durumlar genellikle “postayla sipariş gelinler” ile ilgili vakalarda meydana gelir - bir yabancıyla evleneceklerine ve sonunda insan ticareti şebekelerine satılacaklarına inanan kadınlar.

Halk arasında "romeo pezevenkliği" olarak adlandırılan bir fenomen, cinsel sömürü için kadın ve çocukların ticaretini yapmak için kullanılabilir. Enrile'ye göre Romeo pezevenkliği, bir erkeğin bir kurbanı kandırarak bir ilişki içinde olduklarına ya da aşık olduklarına inandırdığı, sadece onları köleleştirdiği bir durumdur.

4. İnsan ticareti nasıl tanımlanabilir?

Enrile, "Maalesef bu yüklü bir soru çünkü bir kişinin ticaretinin yapıldığını gösteren pek çok farklı işaret var" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, herkes insan ticareti mağduru olabilir ve hiçbir uyarı işareti göstermese de, bazı ortak göstergeler olabilir.

Kırmızı bayraklar, bir işverenle birlikte yaşamayı, birden fazla kişiyle sıkışık bir yerde yaşamayı, başka bir kişiyle özel olarak konuşamamayı, fiziksel taciz belirtileri göstermeyi, itaatkar veya korkulu davranmayı, iş için çok düşük veya hiç ücret almamayı, konuşma yapmayı içerebilir. senaryosu yazılmış ve prova edilmiş gibi görünen bir tavır ve reşit değilken fahişelik.

5. İnsan ticaretinin mağdurlar üzerindeki etkileri nelerdir?

İnsan ticaretine maruz kalan kişiler, çoğu zaman uygun gıda, hijyen veya sağlık hizmetlerine erişimleri olmaksızın fiziksel olarak sömürülme eğilimindedir ve sıklıkla insan tacirlerinin elinde şiddete maruz kalabilir ve bu da onları bir dizi sağlık sorunuyla karşı karşıya bırakır. Mağdur, HIV/AIDS gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden CYBE'lere karşı daha savunmasız hale geldiğinden, seks için insan ticaretine maruz kalırsa, bu sorunlar daha da ağırlaşabilir.

Ancak, insan ticaretinin mağdurlar üzerindeki tek etkisi fiziksel sonuçlar değildir. Enrile, "Trafik mağduru kişiler de olumsuz psikolojik ve sosyal etkilerden muzdarip" dedi. “Travma, kaygı, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), utanç ve depresyon gibi sorunlar insan ticaretinin yaygın sonuçlarıdır.”

Gerçekten de, insan ticareti mağdurlarında depresyon son derece yaygındır. Çocuklar özellikle psikolojik ve duygusal gelişimlerine yönelik tehdit riski altındadır. JAMA Pediatri dergisi tarafından Güneydoğu Asya'da insan ticaretine maruz kalan 10 ila 17 yaş arasındaki ergenler üzerinde yürütülen bir araştırma, çocukların yüzde 12'sinin yalnızca bir önceki ayda kendilerine zarar vermeye veya kendilerini öldürmeye teşebbüs ettiğini ve yüzde 56'sının depresyondan muzdarip olduğunu ortaya koydu.

İnsan ticareti mağdurları da genellikle sosyal reddedilme ve dışlanma yaşarlar. İnsan Ticareti Aramasına göre, "Trafik mağduru kişiler genellikle sosyal çevrelerinden izole edilir, sosyal olarak etkileşimde bulunamaz veya yardım isteyemez." Uluslararası mağdurlar, anadillerinde akıcılık eksikliği veya sınırlı coğrafi ve kültürel bilgi nedeniyle özellikle yardım isteyemeyebilirler. Seks ticareti mağdurları, duygusal ve psikolojik sağlıkları için daha fazla tehdit oluşturan, arkadaşlarından ve ailelerinden ek damgalama ve olumsuz tepkilerle karşı karşıya kalabilirler.

6. İnsan ticaretiyle mücadele için neler yapılıyor?

Enrile, "Şeffaflığı teşvik eden çalışmalar, bugün insan ticaretiyle mücadelede sahip olduğumuz en etkili silah olabilir" dedi. “Şeffaflık, gerçekte neler olduğuna ışık tutuyor.”

Ocak ayında önerilen iki taraflı bir yasa tasarısı, ABD'ye gelen geçici yabancı ziyaretçilere odaklanarak tam da bunu yapmayı amaçlıyor. Tasarı, “hükümetin geçici vize programları hakkında halihazırda topladığı verilerin kamuya açıklanması için tek tip bir sistem oluşturmayı ve geçici vize sahiplerinin sömürüsünün incelenmesine olanak sağlamayı” amaçlıyor. Tasarı Polaris ve diğer büyük insan hakları izleme grupları tarafından desteklendi.

7. İnsan ticaretinden şüphelenirsem ne yapmalıyım?

Amerika Birleşik Devletleri'nde, insan kaçakçılığından şüphelenen herkesin mümkün olan en kısa sürede yerel yetkililere ulaşması teşvik edilir. İşte en iyi kaynaklardan bazıları:


2. Buda bir isim değil bir unvandır

Buda kelimesinin kendisi, zeka, yüksek akıl veya ayırt edici bilgelik anlamına gelen Sanskritçe Buddhi kelimesinden türetilmiştir. Buda, buddhi'nin tamamen uyandığı ve gerçekleri ayırt edebilen kişi anlamına gelir. Bu nedenle Buddha, bir kişinin isminden ziyade bir unvan veya bir durumdur. Herkes, zihnini ve bedenini arındırarak, ayırt etme yoluyla Budalığa ulaşabilir ve bir Buda olabilir. Budizmi kuran orijinal Buda'ya, onu diğerlerinden ayırmak için genellikle "Buda" denir. Buda'nın Aryaputra (bir Arya'nın ya da asil bir kişinin oğlu), Sakyamuni (Sakyaların münzevi) gibi başka unvanları da vardı. Orijinal Budist öğretilerine göre, bir kişi sayısız doğumdan sonra Budalığa ulaşır. arınma yoluyla zihin ve beden kirliliği. Bazı Budistler, ondan önce birkaç Buda olduğuna ve ondan sonra daha pek çok kişinin olacağına inanıyor.


Değiştirilebilir Asya Kültürleri

Asyalı olmayanlar, tüm Asya halklarının belirli bir etnik kökene sahip olduğunu sanıyorlar. En yaygın olarak Çin ve Japonya gibi Doğu Asya ülkelerine uygulanır, ancak Hindistan ile Orta Doğu'yu birleştirmek gibi Güney Asya ülkeleri arasında da kafa karışıklığı ortaya çıkabilir.

Asya büyük ve kültürel olarak çeşitli bir yerdir, ancak Doğu Asya kültürleri genellikle tek bir genel karmaşa içinde toplanır. Asya kültürlerinin inceliklerine genel olarak aşina olmayan insanlar, genellikle çeşitli fenomenlerin menşe ülkesini karıştırırlar. karate karate özellikle Ryukyuan kökenli olduğunda, herhangi bir Asya dövüş sanatı için kısayol terimidir. Asyalı ve İnek kinayesinin olduğu yerlerde, çeşitli farklı kültürlerden Asyalılar aynı klişede bir araya getirilecekler.

İnsanların, Asyalı insanların etnik kökenlerini fiziksel özelliklerine göre tanımlayıp tanımlayamayacakları konusunda süregelen bir tartışma var. Seyirciler, Asyalı bir aktör, Japon kökenli bir aktörün Koreli oynaması gibi farklı bir etnik kökene sahip bir karakteri canlandırdığında bazen olumsuz tepki verirler, çünkü bunun Asyalı etnik kökenlerin fiziksel olarak ayırt edilemediği veya en azından onun fiziksel olarak ayırt edilemez olduğu imasını taşıdığını düşünürler. önemli değil. Bununla birlikte, diğer insanlar (Margaret Cho gibi) etnik kökenin çıplak gözle her zaman çok açık olmadığı ve bir Taylandlıya bir Tibetliden bahsetmenin bir Danimarkalıya bir Almandan söylemek kadar zor olabileceği konusunda ısrar ediyor. Pek çok şey gibi, siyaset de büyük bir rol oynar: Asya ülkeleri komşularıyla Avrupalılardan daha soğuk ilişkilere sahip olma eğiliminde olduğundan, Danimarkalıyı Alman sanmak, Japonu Koreli sanmaktan çok daha az kirli bir görünüme sahip olmanızı sağlar. Bununla birlikte, üç ulus arasındaki müteakip temas ve ticaret bağlarına ek olarak, göçmenlerin kültürlerini kıta Çin'inden ve Kore'den Japonya'ya getirdiği MÖ 4. yüzyıla kadar uzanan bu mecazda Televizyonda bir Gerçek var.

Asya kıtasındaki kültürel benzerlikler/farklılıklar hakkında daha fazla arka plan bilgisi için Analiz sayfasına bakın.

Kulağa Geldiği Kadar Yabancı ve Afrika Bir Ülkedir ile İlgili. Bir Yanlış Uyruk Alt-Trope. Uzak Doğu'ya üvey baba. Evrendeki bir karakterin farklı bir ırktan bireyleri birbirinden ayırt edememesi olan Irksal Yüz Körlüğünü karşılaştırın. Ayrıca, birbirleriyle çok az ilgisi olan belirli bir dini topluluğu homojenleştiren Tüm Müslümanlar Araptır'ı da karşılaştırın. Ayrıca bu mecaz için ikonografik bir kestirme olan Yin Yang'ı Ejderhalar'a bakın. Latino Is Brown, Latin Amerika'dan insanların geniş çeşitliliklerine rağmen tek bir kahverengi ve esmer ırk olduğu düşünülen ilgili bir mecazdır.


Tarafından incelemek aptal köpek yavrusu
ortak çalışan PSIKE, JR/F/Canterbury ve Eklektik Takımlar

Fakat bekle? fazlası var! Bu yeterli değilse, CAN aynı zamanda şarkıcının başında Malcom Mooney ile ilk başlangıcının ölümden sonra yayınını 1981'in muhteşem erken teklifleri şeklinde "Gecikme 1968" şeklinde buldu, ancak CAN'ın sahip olduğunu varsaymak gerçekten adil miydi? kurabiye kavanozunda saklanan daha da fazla gizli mücevher, hayranlara yeterince alamadıkları tatlı bir muamele vermeyi bekliyor mu? Pekala, bu üretken grubun stüdyoda amansızca davrandığını ve bazılarının asla varolmayan film müziklerine dahil edildiğini ve diğerlerinin de bir o kadar hızlı sönen spontane tuhaflık nöbetleri olduğunu varsayıyorum. Irmin Schmidt'in ısrarcı karısı Hildegard, grubu kasalardaki kötü işaretlenmiş kasetleri tekrar ziyaret etmeye ikna edene kadar sahteydi ve sonsuza dek unutuldu.

Grubun, otuz yılı aşkın bir süredir o karanlık girintilerde, o mükemmel kokulu buketi sunma umuduyla her geçen yıl daha fazla karakter kazanan ince şarap gibi kalan 50 saatlik bir malzeme olması şaşırtıcıydı. Schmidt'i üzmek için, zaman onları kalıcı olarak rüzgarda toz haline getirmeden önce, pürüzlü herhangi bir elmas aramaya şiddetle mecburdu. Ve böylece, güvendiği damadı Jono Podmore ile birlikte, kısacık olan ama sevgi dolu bir özenle hayata döndürülen o sihirli anları yeniden yaşayarak yaptı ve sonunda 2012'de THE LOST TAPES adlı 3 CD'lik kutulu bir set olarak piyasaya çıktı. Maya takviminin sona ermesinin kötü bir şey olduğunu mu söyledi? Hikayenin bir kısmı, her eserin sevgiyle muhasebeleştirildiği ve Gronau şehrine taşındığı Alman Rock N Pop Müzesi'ne satılan CAN stüdyosu Wallerswist'i içeriyor. Spoon Records arşivinde gizlenen hazineler olduğunu çok az kimse biliyordu ve böylece zorlu seçim görevi başladı.

THE LOST TAPES, CAN'ın grubun 1968'den 1977'ye kadar olan tüm kariyerini kapsayan daha deneysel, oyuncu yönüne gerçek bir övgüdür ve hem şarkıcılar Malcom Mooney hem de Damo Suzuki'yi ve birçok grup üyesinin kendisini içerir. Parçalar kabaca birkaç genel kategoriye ayrılabilir. İlk olarak, "Millionspiel" açılışı ve 60'ların rock and roll, 70'lerin Krautrock ve lezzetli vahşi elektronik eğlencelerinin ipuçlarıyla birlikte o tanıdık avant-funk bas oluklarını içeren geleneksel beklenen CAN seslerini kapsayan Disk 1'in çoğunluğu gibiler var. bu her şeyi kozmosa götürüp geri götürdü. İkincisi, "When Darkness Comes" gibi elektronik ses manzaralarındaki saf kaçışçıların mutluluğunun küçük parçaları. Bu parçalar, CAN'ın albümlerinde yayınladıkları parametrenin çok dışında ve daha çok 1980'lerde Einstürzende Neubauten gibi gruplarla çıkacak olan kasvetli endüstriyel elektronika gibi geliyor. Üçüncüsü, yayınlanmamış canlı performanslardan oluşan mükemmel bir repertuar, CAN'ı en iyi durumda gösteren ve sadece bir stüdyo grubundan uzaktı.

Yaklaşık 196 dakikalık bir çalma süresi ile THE LOST TAPES, tek bir dinlemeye katılmanın imkansız olduğu, ancak kimin gerçekten isteyeceğini kanıtlayan devasa ve yayılan bir müzik koleksiyonudur. Parçalar, "Oscura Primavera", elektronik zihin[%*!#]ery "The Loop" gibi kısa müzik enstrümanlarından Hendrix'e özgü "Midnight Sky" şeklindeki proto-punk patlamalarına kadar uzanır. "Graublau", "Dead Pigeon Suite" ve "Abra Cada Braxas" gibi diğerleri, grubun liserjik atmosfer ve sıkı sıkıya bağlı gitar / bas / davul rock ağırlığı ile bağdaştırılmış uzun süreli jamming eğilimlerini sergiliyor. Parçalar, 60'ların en eski malzemelerinden 70'lerin sonlarına kadar kabaca kronolojik sırayla görüntülenir, ancak çeşitli canlı parçalar, işleri parçalamak için görünüşte rastgele bir şekilde aralıklı olarak dağılır.

THE LOST TAPES'te sunulan materyalin, "Tago Mago'nun olağanüstü benzersizliği dışında, CAN'ın birincil albümlerinde ortaya çıkardığı hemen hemen her şeyle eşit kalibrede olması dışında, bu gerçekten gerçek hayranlar için düşünülmelidir. " 3 disklik yayınlanmamış CAN materyali oldukça olaysız bir dinleme deneyimiyle sonuçlanabilir gibi görünse de, bu 30 parçalık setin gerçekten standart altı olarak göze çarpan hiçbir şey olmadan son derece yüksek kalitede olması oldukça şaşırtıcı. Ne de olsa seçilebilecek en az 50 saatlik müzik vardı, bu yüzden bu koleksiyonun sadece 3 saate indirilmesi gerçeği, ayrıca çok uzun süre hareketsiz kaldığı yer altı mezarından yalnızca mahsulün kremasının yeniden dirilmesini sağladı. . Unutulmuş arşiv materyallerinin üçlü diski hakkında nadiren heyecanlansam da, THE LOST TAPES kesinlikle bir istisna çünkü bu koleksiyon sadece CAN'ın klasik malzemesine dayanmakla kalmıyor, aynı zamanda grubun zaten aşırı olanlar için bile fazlasıyla vahşi olan daha araştırmacı doğasını da gösteriyor. grubun en parlak döneminin araştırmacı doğası. Bu kesinlikle mükemmel bir hazine bulmak!

Tarafından incelemek UMUR
Özel İşbirlikçi Honormal İşbirlikçi

Can kesinlikle yeni müzik öğelerini denedi. "Akış Hareketi (1976)", özellikle reggae ritimleri, ama aynı zamanda country müziğe karşı garip bir selam, iki yeni üyenin dahil edilmesi, dünya müziği atmosferini daha da geniş bir şekilde kucaklıyor. "Mutlu gördüm". "Mutlu gördüm" davulları ve müziği ileriye taşıyan perküsyonları ile oldukça ritmik bir albüm. Can'ın müziğinin tekrarlayan, psychadelic ve rahat doğası bozulmamış, bu nedenle vokaller hala seyrek (şarkı sözleri genellikle çok az ve tekrarlanıyor) ve odak noktası ağırlıklı olarak müziğin enstrümantal kısmına odaklanıyor.

Sporadik vokal bölümleri dışında, parçalar çoğunlukla yapılandırılmış jam'ler gibi ya da en azından organik sürüş ritimleri üzerinde jamming yaparken yaratılmış gibi geliyor. Burada ve orada kancalar var, ama bunun dışında müziğin çoğu, çeşitli tınılar, sesler ve efektlerle oynayan altı adam gibi geliyor. Müzik kesinlikle deneyseldir, ancak mutlaka erişilemez ve dinlemesi zor değildir. Buradaki asıl mesele, parçaların gerçekten o kadar akılda kalıcı olmaması ve çoğu ses deneylerinin o kadar ilginç olmaması, bu da albümün çoğunun tutunacak fazla bir şey olmadan geçmesine neden oluyor. Bu yüzden kulaklarıma göre buradaki asıl çekicilik, hipnotik ritmik çalmadır ve müziğin bu kısmı gerçekten de hem maceralı hem de güçlüdür.

"Mutlu gördüm" kulağa hoş gelen ve hoş bir organik üretim işi içeriyor ve sonuç olarak Can tarafından iyi kalitede bir yayın. Önceki yayınlarından bazılarıyla karşılaştırıldığında, biraz sönük kalıyor ve geçmişin kalitesinin ve akıllara durgunluk veren psychadelic müzikal fikirlerinin artık grubun gerisinde kaldığını ve biraz kendilerinin solgun bir versiyonu gibi göründüğünü düşünmemek zor. . 3 yıldız (%60) derece garantilidir.

Tarafından incelemek aptal köpek yavrusu
ortak çalışan PSIKE, JR/F/Canterbury ve Eklektik Takımlar

Bu grup resmi olarak kurulduğunda 1968'de bir efsane doğmuş olsa da, dünya bu adamların ileri görüşlü stilistik yaklaşımına tam olarak hazır değildi, bu yüzden grup Amerikalı vokalist Malcolm Mooney'i satın alıp bir ilk albüm için yeterli malzemeyi kaydetmeye başladığında, grup Albümde ikinci sırada yer alacak 26 saniyelik titrek bir parçaya atıfta bulunan "Prepared To Meet Thy Pnoom" albüm başlığı altında yayınlamayı planlamıştı. Tüm malzeme bitmiş ve piyasaya gönderilmeye hazır olduğunda, CAN hiçbir plak şirketinin onu piyasaya sürmekle ilgilenmediği ve grubun birkaç yıl içinde Almanya'nın en büyük Krautrock başarılarından biri olmasına rağmen, 1968'de ikilemle karşı karşıya kaldı. grup tamamen reddedildi ve "Pnoom" albümünü çıkarma fikrini rafa kaldırmak zorunda kaldı ve sıfırdan başladı, bu da nihayetinde 1969'un resmi ilk albümü "Monster Movie"ye yol açacak.

CAN'ın 70'leri Almanya'nın en büyük saykodelik ihracatı olarak geçmesinden sonra on yıldan fazla bir süre raflarda oturan grup, "Pnoom"u piyasaya sürme fikrini tekrar gözden geçirdi ve nihayet 1981'de bu hayali ilk albümde yer alması beklenen materyali nihayet buldu. DELAY 1968 başlığı altında gün ışığına çıktı. DELAY'de sunulan malzeme, CAN'ın bilinen en eski kayıtlarını ve daha önce sadece "Monster Movie" ve "Soundtracks" albümlerinde kalan CAN'ın ilk şarkıcısı Malcom Mooney'nin çok ihtiyaç duyulan ekstra performanslarını içeriyor. zihinsel dengesizlik nedeniyle gruptan ayrılmak. Albüm aslında yıllarca "Açılmamış" başlığı altında bir kaçak olarak tur yaptı, ancak 1981'de Spoon Records etiketindeki bu resmi sürüm, sonunda tüm bu boktan ikinci sınıf kayıtları eski haline getirdi ve haklı olarak yeniden düzenlendi ve kraliyet muamelesi gördü. Çabalar buna değdi.

CAN, "Tago Mago" gibi albümlerde duyulduğu gibi en uzak yolculuklara tam olarak ulaşmasa da, psychedelic garaj rock, funk, gürültü ve hipnotik harikalığın farklı karışımıyla benzersiz sesini başlangıçtan itibaren oluşturdu. DELAY vokal odaklı bir albüm ve Malcolm Mooney'nin zaman zaman Jimi Hendrix'in daha az kararlı bir versiyonu gibi görünen ancak en başından itibaren onları rekabetten ayıran benzersiz bir avantaj katan mükemmel vokal performanslarına sahip. DELAY, Liebezeit'in davul yaratıcılığıyla mükemmel bir şekilde çalışan Holger Czukey'nin tanınabilir hipnotik bas oluklarına sahiptir. Michael Karoli ayrıca grubun en eski psychedelic gitar antikalarından bazılarını ekledi ve Irwin Schmidt mükemmel aralıklı atmosferik dokunuşlar sağladı, ancak bu müzik yakın gelecekte Krautrock olarak kabul edilecek olandan daha çok bir tür garaj funk rock'ına dayanıyor.

"Butterfly", 70'lerin punk sound'unun başlıca etkilerinden biri olarak CAN'a ayrıcalık kazandıran bir özellik olan şakacı gitar heft ile başlar, ancak yivler, genel etkiyi ayarlayan ve şeyleri yönlendiren org notalarının bir dokunuşuyla tekrarlayıcı ve hipnotiktir. psychedelic bölgeye. 26 saniyedeki "Pnoom" parçası kesinlikle grubun anormalliğidir ve bir bas oluğu ve korna sesleri gibi görünen cazsı bir davul seansından başka bir şey değildir, ancak enstrümanın gerçekte ne olduğu konusunda hiçbir kredi verilmez. Albümün geri kalanı, bazıları bana Red Hot Chili Peppers'ın sonunda neye benzeyeceğini hatırlatan bir avant-funk biçimi. Örneğin, son parça "Little Star Of Bethlehem", yalnızca yaklaşık 30 yıl önce "One Hot Minute" albümünden "Walkabout" adlı parçada Anthony KIedis ve erkek çocuklarının çalacağı sese benziyor.

Sadece CAN'ın aklına gelen en yoğun Krautrock seanslarına girenler için, muhtemelen bunu çok fazla kazmayacaksınız, ancak avant-funk'ı, hemen hemen her CAN albümünde yer kaplayan düzensiz bir vokal stiliyle kazabilenler için, o zaman bu biri hiç hayal kırıklığına uğratmayacak. Aslında bu, kendine has eşsiz bir tadıyla gerçekten çok iyi ve DELAY aslında 1968'in başlarından ziyade 70'lerin başlarından bir şey gibi geliyor. Geri görüş her zaman 20/20'dir ve eminim plak şirketleri bunu yapardı' Krautrock yıllarını hemen köşeyi dönünce tahmin edebilselerdi, tüm bunların üzerine atladım, CAN'ın bu kilitli mücevherlerin çoğunu piyasaya sürdüğü için minnettar olabilirim çünkü sadece DELAY 1968'deki materyallerin bir kısmı değil, aynı zamanda "The Lost Tapes" grubun yaptığı en iyi şeylerden bazıları. Bu unutulmuş kalıntılar, herhangi bir gerçek CAN hayranı için sadece noktaları grubun kökenine bağlamak için değil, aynı zamanda bu yedi parça gerçekten çok iyi olduğu için çok önemlidir!

Tarafından incelemek aptal köpek yavrusu
ortak çalışan PSIKE, JR/F/Canterbury ve Eklektik Takımlar

İlki 13 parça içeriyordu, ikinci yeniden yayın ise 19 parça içeriyordu.

CAN 1968'de kuruldu ve ABD doğumlu Malcom Mooney ve Japon müzisyen Damo Suzuki olmak üzere iki farklı vokalistle beş albüm çıkardı. Grubun beşinci albümü "Future Days" yayınlandıktan sonra Damo Suzuki hem kız arkadaşıyla evlenebilmek hem de Yehova'nın Şahidi olabilmek için gruptan ayrıldı. Grup, enstrümantal antrenmanlara daha fazla odaklandığı için yeni bir solist olmadan yoluna devam ederken, CAN bir sonraki aşamaya geçmeden önce kasadan daha deneysel bazı parçaları serbest bırakmaya karar verdi. 1974 yılının Mayıs ayında, yayınlanmamış parçaların derlemesi LIMITED EDITION, grubun 1968'deki başlangıcından 1973'teki "Future Days" oturumlarına kadar tuhaf parçalar içeren 15.000 kopyalık sınırlı bir sürümle ortaya çıktı. Her iki solistle birlikte 13 rastgele parça içeriyordu. resmi albümlerde duyulmayan geniş bir stil ve ses yelpazesinin yanı sıra.

Bu parçalar binlerce saatlik kayıt süresinden çıkarıldı ve CAN'ın beş albüm koşusu bağlamı dışında kapsadığı çok çeşitli tarzları ve sesleri sergiliyor. Orijinal LIMITED EDITION, grubun bir sonraki Kasım 1974'te piyasaya sürülen bir sonraki albümü "Soon After Babaluma"dan hemen önce yayınlanırken, 1976'da Virgin Records ile anlaşma imzaladıktan sonra, albüm yayınlandıktan kısa bir süre sonra ikinci kez UNLIMITED EDITION olarak yayınlandı. "Flow Motion" albümünden. Yeni baskı, yaklaşık 19 dakikalık "Cutaway" biçiminde CAN'ın en eklektik ve acayip kolaj devlerinden biri de dahil olmak üzere altı ek parçaya ev sahipliği yaptı. Küçük bir evde birkaç farenin oldukça övücü olmayan kapak resmini taşıyan LIMITED EDITION başlıklı orijinal baskı dışında (bunun neyi temsil ettiğini asla bilemeyeceğiz), albüm o zamandan beri UNLIMITED EDITION olarak piyasaya sürüldü ve tüm parçaları göz önüne alındığında, albüm LIMITED EDITION olarak yayınlandı. orijinaller daha yeni sürümlerdedir, en kuduz koleksiyoncu değilseniz, fare sürümünün izini sürmenize gerçekten gerek yoktur.

(UN)LIMITED EDITION, CAN'ın diskografisinde sözde savurgan şarkılardan oluşan bir koleksiyon olması nedeniyle sık sık atlanırken, aslında CAN'ın devasa kayıtlarından alınan en çılgın ve en deneysel kurgularından bazılarını içeriyor ve bu parçaya bir göz atıyor. grubun, aynı dönemin hemen hemen tüm diğer Alman gruplarından farklı olan benzersiz Krautrock karışımını yaratma stratejisi. Açılış "Gomorrha" gibi bazı parçalar, albümdeki "Tago Mago" gibi, tamamen enstrümantal olan ve funk yüklü bir bas ile bağlanmış güçlü klavye ve gitar egzersizlerinin benzersiz bir karışımını barındıran bazı tuhaf parçalarda duyulduğu gibi bir aşinalık uyandırabilir. Groove ve yoğun perküsyon bölümü, diğer parçalar etkilerin üst üste yığılmasını açıkça ortaya koyuyor ve CAN'ın gizli silahının gerçek doğasını, yani çarpıtılmış ve psychedelic akıl oyunları yapmaya zorlanan ve tekrarlayan döngü efektleri ve salınımlar yaratan çeşitli dünya etnik seslerinden oluşan bir paleti ortaya koyuyor. ses kıvrımları. Bunlardan "E.F.S." "Etnolojik Sahtecilik Dizisi"ne atıfta bulunan diziler, ödünç alındıkları Afrika, Asya ve Orta Doğu halk türlerine daha çok benzeyen birçok dünya müziği sesini içeriyordu. Bunlar grubun ilk deneylerinden bazılarıydı.

Albüm, herhangi bir albüme asla sığmayacak birçok benzersiz özelliğe ev sahipliği yapıyor. Örneğin, "Doko E"de Damo Suzuki kendi anadili Japonca şarkı söyledi ve "Mother Upduff", Malcolm Mooney'nin doğaçlama hikaye anlatımını sözlü vokallerde ve karakteristik olmayan bir jazzy müzik eşliğinde içeriyordu. Keman ve shehni gibi enstrümanların başka örnekleri de var, birçok parçaya CAN'ın sunduğundan tamamen farklı bir tat veren bir Hint kamış enstrümanı, ancak serbest formda biraz rastgele görünen çılgınca deneysel doğaçlama tatlara rağmen, Jaki Liebezeit hala devam ediyor. Statükodan asla çok uzaklaşmayan kendine özgü vurmalı stili ile ritmik sürüşün sıkı kontrolü, ancak bazı pistlerde tasmasız dolaşmasına izin verilen bazı egzotik teknik davul rulolarını kuluçkaya yatırmak için daha fazla lisansı var. Öne çıkan bir diğer sıra dışı enstrüman, "İmparatoriçe ve Ukrayna Kralı" ndaki şizofondur ki bu, eğer düşündüğüm egzotik enstrümansa kulağa ksilofon gibi geliyor.

Yukarıda bahsedilenler gibi birçok parça, daha karmaşık melodik kontrpuanlar geliştiren daha açısal enstrümantal egzersizlerle çok daha progresif rock odaklı bir ses sunar. Enstrümanlar ayrıca, farklı uyumsuzluk nöbetleri ve karmaşık harmonik etkileşim sunan farklı tuşlarda ve akortlarda birbirlerinden çalıyorlar. CAN'ın albümleri, (UN)LIMITED EDITION'daki "Tago Mago"nun tuhaf doğasını koruyarak, stilistik yaklaşımda tek tip ses çıkarsa da, her parça tamamen benzersizdir ve grubu yaratıcı zirvelerde sergileyen bu farklı fikirlerden oluşan çantanın güzelliği de budur. her ne sebeple olursa olsun albümlere giren daha seçkin parçalarla yan yana görünmek yabancılaştırıcı görüldü. Bazı parçalar, özellikle "E.F.S." "Connection" gibi ilk şarkılardan bazıları 60'ların psychedelic sahnesine hala bağlı olan ancak kendi farklı yolunu tam olarak bulamamış olan bir grup gösteriyor.

Albümün öne çıkan kısmı, UNLIMITED EDITION'daki ekstra parçalardan biri. Uzun güç merkezi "Cutaway", Mart 1969'da "Monster Movie" oturumları sırasında kaydedildi ve açık ara farkla CAN'ın en ilginç parçalarından biri. 20 dakikalık işarete yönelen birçok dev canavarın aksine (bu 18'in biraz üzerinde), bu parkur gerçekte görünüşte rastgele şekillerde birbirine dikilmiş birkaç kısa parkurdur ve aslında çeşitli deneylerden oluşan bir kolajdır. 1969'da patlayan çılgın ve çılgın yaratıcı yükseliş. Genel olarak (UN)LIMITED EDITION'daki parçalar, yalnızca çok az kullanılmış parça ile mükemmel ("Mavi Çanta" örneğin oldukça anlamsız). Bu albüm sadece standart altı şarkılardan oluşan bir koleksiyon değil, daha çok albümün amacının çok dışında kalan parçalar, çünkü bu bağımsız parçalar çoğunlukla gerçekten tuhaf. Bu, CAN'ın en deneysel yönlerini besleyenler için şiddetle tavsiye edilir. Kendi başına "resmi" bir stüdyo albümü olmasa da, bu albüm eğlenceli müzik parçalarıyla dolu ve geniş stil yelpazesi bu THEEEE'yi gün ışığına çıkan en çeşitli CAN albümünü yapıyor.

Her yeniden yayın bu biçimde göründüğünden, büyük olasılıkla SINIRSIZ SÜRÜM sürümüyle karşılaşacaksınız.

It's also more fruitful in that it offers six extra tracks that are well worth it so unless you are a collector of all things CAN, the remastered version of this CD is the way to go.

Review by siLLy puPPy
ortak çalışan PSIKE, JR/F/Canterbury & Eclectic Teams

The former featured 13 tracks whereas the second reissue featured 19.

CAN was formed in 1968 and released five albums with two distinct vocalists, US born Malcom Mooney and the Japanese noisemaker Damo Suzuki. After the release of the band's fifth album 'Future Days,' Damo Suzuki left the band so he could both marry his girlfriend and to become a Jehovah's Witness. While the band carried on without a new lead singer as it was becoming more focused on the instrumental workouts, CAN decided to unleash some of the more experimental tracks from the vault before taking things to the next phase. In May of 1974, the compilation of unreleased tracks LIMITED EDITION emerged with a limited release of 15,000 copies that featured oddball tracks ranging from the band's inception in 1968 to the 'Future Days' sessions in 1973. It featured 13 random tracks with both lead singers as well as a wide range of styles and sounds not heard on the official albums.

These tracks were culled from thousands of hours of recording time and showcases the wide range of styles and sounds that CAN covered outside the context of the five album run. While the original LIMITED EDITION was released just prior to the band's next album 'Soon After Babaluma' released in the following November 1974, after the band signed to Virgin Records in 1976, the album was released a second time as UNLIMITED EDITION shortly after the release of the 'Flow Motion' album. The new edition hosted an additional six additional tracks including one of CAN's most eclectic and freaky collage giants in the form of the near 19 minute 'Cutaway.' Other than the original pressing titled LIMITED EDITION which donned the rather unflattering cover art of several mice in a tiny house (what it represents we may never know), the album has been released as UNLIMITED EDITION ever since and given that all the tracks of the original are on the newer editions, there is really no need to track down the mousy version unless you are the most rabid collector.

While often skipped over in CAN's discography due to its status as a collection of so-called throwaway tracks, (UN)LIMITED EDITION actually contains some of CAN's wildest and most experimental cuts taken from its massive run of recordings and offers a sneak peak into the band's strategy for crafting its unique blend of Krautrock that stood apart from virtually every other German band of the same era. While some tracks like the opening 'Gomorrha' may evoke a familiarity as heard on some of the weirder tracks on album's such as 'Tago Mago' which are entirely instrumental and host a unique mix of heady keyboard and guitar workouts laced with a funk laden bass groove and busy percussive section, other tracks strip bare the piling up of effects and expose the true nature of CAN's secret weapon, namely a diverse palette of world ethnic sounds that were twisted and coerced into performing psychedelic mind tricks and created repetitive looping effects and oscillating swirls of sound. Of these, the 'E.F.S.' series of tracks which referred to the 'Ethnological Forgery Series' featured many world music sounds that more resembled the African, Asian and Middle Eastern folk genera that they were borrowed from. These were some of the band's earliest experiments.

The album hosts many unique features that would never fit on any given album. For example on 'Doko E' Damo Suzuki sang in his native Japanese and 'Mother Upduff' featured Malcolm Mooney's impromptu storytelling in spoken word vocals along with an uncharacteristic jazzy musical accompaniment. There are also other examples of instruments such as the violin and shehni, an Indian reed instrument that give many tracks a completely different flavor than most of what CAN offered however despite the wildly experimental improvisational flavors that seemed somewhat random in freeform, Jaki Liebezeit still maintains firm control of the rhythmic drive with his distinct percussive style that never deviates too far from his status quo however on some tracks he has more of a license to incubate some exotically technical drum rolls that are allowed to wander off the leash. Another unusual instrument featured is the schizophone on 'The Empress And The Ukraine King' which sounds like a xylophone if it's the exotic instrument that i think it is.

Many tracks such as the aforementioned also deliver a much more progressive rock oriented sound with more angular instrumental workouts that develop more intricate melodic counterpoints. The instruments also play off of each other in different keys and tunings which offers distinct bouts of dissonance and complex harmonic interplay. While CAN's albums can sound uniform in stylistic approach save the bizarre nature of 'Tago Mago,' on (UN)LIMITED EDITION, each track is completely unique and that's the beauty of this grab bag of disparate ideas that displayed the band on creative highs that for whatever reason were deemed to alienating to appear side by side with the more distinguished tracks that made it onto albums. Some of the tracks, especially the 'E.F.S.' series sound like a completely different band while some of the early tracks like 'Connection' show a gestating band still connected to the 60s psychedelic scene but hadn't quite found its own distinct way.

The highlight of the album is one of the extra tracks on UNLIMITED EDITION. The lengthy powerhouse 'Cutaway' was recorded all the way back in March 1969 during the 'Monster Movie' sessions and is by far one of CAN's most interesting tracks. Unlike many behemoth monstrosities that veer toward the 20 minute mark (this one is just over 18), this track is in reality several shorter tracks stitched together in seemingly random ways and is in effect a collage of various experiments that fit in quite well with the wild and crazy creative uptick that was exploding in 1969. Overall the tracks on (UN)LIMITED EDITION are excellent with only a very few throwaway tracks ('Blue Bag' is rather pointless for example). This album is not just a collection of substandard tracks at all but rather tracks that were just too far outside the context of what the album's were going for as these standalone tracks are really bizarre for the most part. This is highly recommended for those who cherish the most experimental aspects of CAN. While not an 'official' studio album per se, this one is chock full of entertaining musical tidbits and the wide range of styles makes this THEEEE most diverse CAN album that has seen the light of day.

Even without the extra tracks, LIMITED EDITION is a four star powerhouse of excellence

Review by siLLy puPPy
ortak çalışan PSIKE, JR/F/Canterbury & Eclectic Teams

On the band's fifth album FUTURE DAYS, the band continued in the trajectory of "Ege Bamyasi" and focused even more on the ambient elements fluttering around the exotic busy percussive grooves that allow the instruments dance around while each musician creates a completely different counterpoint to the rhythmic oscillations. The change in musical direction meant a lessening role for vocalist Damo Suzuki and as a result he would depart the band after FUTURE DAYS which would continue on as a quartet with various members picking up the occasional vocal duties that found less and less of a spotlight. Unlike "Ege Bamyasi" that focused on aspects of rock music, FUTURE DAYS is a calmer effort that creates four tracks that evoke more atmospheric constructs even though the percussion remains as energetic as ever. The keyboards for example embody a floaty feel while the guitars create a form of space rock that eschews traditional 70s rock bombast.

Originally FUTURE DAYS consisted of three tracks on side one of the vinyl LP the title track, "Spray" and "Moonshake" with the second dedicated to the side long magnanimity of "Bel Air" which just shy of the 20 minute mark resulted in one of CAN's most memorable and well-crafted tunes of its entire career. The title track begins the album with an immediate airier sound than the band's previous albums. Starting out with a fascination for water sounds and a tumult of ambient sounds that engage in an eerie procession before the expected motorik drumming leads the way accompanied by an oscillating "shaker" sound and a series of cyclical loops that have proved to be inspirational for all types of musical genres of the modern age including post-rock, industrial and various other experimental musical forms. While clearly rooted in the Krautrock scene, CAN stood out even amongst its peers in that its deconstructive approach was much more radical than any other act of the entire era.

"Spray" perhaps displays Czukay's importance as a bassist more than most tracks as his uncanny fretwork finds the bass implementing as important roles in the musical flow as the percussive drive. Also notable are Schmidt's amazing organ runs on this one with the guitar taking a lesser role. Perhaps the busiest sounding track on the album, the incessant percussive drive and organ heft are supplemented by the space funk bass and guitar counterpart that offers only occasional heft that can be heard distinctly from the dominance of the drumming. Suzuki is demoted to merely throwing out a few vocal utterances every now and again which sound rather patronizing as the musical flow is not dependent on him at all. The ultimate case of creating a need where none is needed. No wonder he would leave as the band developed such a full sound that the vocals were actually becoming a distraction. "Moonshake" takes on the strongest motorik percussive drive of all and reminds me of "Neu!" on its 1972 debut. This is also the only track that really allows Suzuki to stand in the limelight but even on this one there are vocal-free moments that allow the bizarre antics of the guitar and keys to dominate.

The strongest track by far is the side long "Bel Air" which displays the band in full effect. Whereas the shorter tracks showcased various trends in the band's developing fascination with ambience, this closer is the one that allows the subtle differences to organically unfold and also finds each musician slowly ratcheting up the tension since there is no time limitations. It also successfully implements Suzuki's vocal style to fit in with the developing motifs and doesn't sound like his contributions are wasted. In other words, this is the most convincing band effort on this one and the last gasp of Suzuki's involvement in the band before its consistent flow of strong albums would end before the hit and miss era that followed FUTURE DAYS. "Bel Air" is divided into sections although it's connected by a thematic flow of rhythm and melodic drive however after every few minutes, the song changes up a bit and engages in a new procession of variations. All the parts are equally enthralling and are stitched together quite beautifully.

While i prefer the much more experimental "Tago Mago" to the more sedate following albums, there's no doubt that FUTURE DAYS is one of the strongest album's in the CAN discography and is a close second for its consistency and ambient charm which is more focused than its predecessor and shows CAN at a creative peak before the inconsistency of the FUTURE DAYS would be the norm. In short, FUTURE DAYS is utterly infectious with tight interlocking grooves that display one of the most unique mixes of funk, rock, psychedelia and ambient. No musician steals the limelight here and CAN exhibits the qualities of a true democratic sound performance where every member's contributions are a vital aspect of creating a greater sum of the parts. True that Suzuki's vocals have been tamped down for the majority of the album but all is redeemed on the ending "Bel Air" where his presence is fully integrated into the CAN paradigm. Only slightly weaker than "Tago Mago" in my book but overall the second great masterpiece of CAN.

Review by siLLy puPPy
ortak çalışan PSIKE, JR/F/Canterbury & Eclectic Teams

While the band's studio was state of the art and ready for recording, the band was going through a creative slump and it took considerable effort to record enough material to release a followup album. The lack of material also mean that the supposed non-album single 'Spoon' was attached to the end of the album. Musically CAN followed in the footsteps of 'Tago Mago' minus the most tripped out parts as heard on 'Aumgn' and 'Peking O' but instead excelled in crafting the unique hybrids that deconstructed rock and roll and infiltrated the rock energy with various styles of ethnic music. Bassist Holgar Czukay was always fascinated by Vietnamese music and the rest of the band members were equally enthralled with Middle Eastern percussion as well as music from Morocco and Bali. The results were a unique sound that continued in the making of EGE BAMYASI.

Like much of 'Tago Mago,' EGE BAMYASI's focus is on the varied percussive styles of drummer Jaki Liebezeit whose techniques corrupted the jazz world and teased them into hypnotic groove driven loops that allowed the guitar, bass and keyboards to free float around. Once again vocalist Damo Suzuki delivers a deranged lead performance with mostly unintelligible lyrics that add to the mystique as well as insinuate exorcisms on tape. The final moments of 'Soup' for example exemplify his most erratic behavior where he screams and delivers vocal anguish in the first degree. For the most part EGE BAMYASI is a more even keel release than its predecessors with a constant percussive drive leading the way and other instruments and vocals going along for the ride. The rhythms are beefier as are the diverse percussive grooves. The bass remains in a psychedelic funk mode and the guitar and keys are implemented to provide musical textures rather than develop intricate melodies.

The band also performed free concerts in order to raise awareness of its music which was met with critical acclaim and delivered the promised results. The album while not as experimental and daring as 'Tago Mago' nonetheless delivers a ceaseless supply of hypnotic Krautrock that provided danceable funk grooves that also offered the perfect psychedelic respite from the status quo of blues based rock of the era. 'Vitamin C' is an interesting track as Suzuki has moments where he screams 'Hey You' that sounds a lot like what Pink Floyd would shout out on future albums like 'The Wall.' It seems that CAN has been one of the most influential Kraut bands in all of Germany. The indie rock band Spoon took its name from the CAN single and countless artists such as Public Image Limited, Sonic Youth and even Portishead learned a thing or two from EGE BAMYASI. The album has also been a rich source of sampling.

Initially i was disappointed by EGE BAMYASI as it wasn't as freaky as 'Tago Mago' but after several listens over the years my appreciation has grown although i prefer the albums that sandwich this release. While not the most innovative CAN release, it certainly is consistent in its delivery and offers its most psychedelic deviancy in the form of the multi-part 'Soup' which offers a break from the groovy beats at key moments. The single 'Spoon' actually works quite well as the most accessible track on the end as it allows a nice comedown from the frenetic percussive rich tracks that precede it. Overall, EGE BAMYASI is a solid CAN release that may take a few spins to sink in but once it finds its foothold, it's actually quite infectious.

Review by patrickq
Prog Reviewer

I'm glad that I finally listened to Tago Mago, if for no other reason than to hear "Oh Yeah" in context. The track begins with what sounds like a single thunderclap, followed by rain. But as the song follows "Mushroom" - - whose lyrics appear to refer to the atomic bombs dropped in 1945 on singer Damo Suzuki's homeland of Japan - - the rumble takes on a darker meaning. And, although they were on opposite sides of the original vinyl record, "Halleluhwah" makes perfect sense after "Oh Yeah" as a bridge between the more songlike songs on Side One and the more experimental structures of the third and fourth sides. Strangely, or maybe not so strangely, "Halleluhwah" name-checks its predecessors: "she asked me Thursday for her name / so she was to go where I was singing 'Mushroom Head,' 'Oh Yeah,' 'Paperhouse" / I wonder what I should do."

Indeed, those are the most accessible songs on Tago Mago, and along with "Halleluhwah," they contain the only accessible passages on the album until the final song, "Bring Me Coffee or Tea." That's not to say Tago Mago is mainstream, though. As a pastiche of Electronic Meditation, American funk, and Stockhausen, it's not exactly radio fare. In a classic illustration of the necessity to far exceed existing norms in order to discover how much is too much, the two remaining songs, "Aumgn" and "Peking O," constitute nearly thirty minutes of avant-garde sound, most of it nonmusical.

Tago Mago is also a textbook example of the overdone double album which would've made a good single album. But it's not padded throughout la Tales from Topographic Oceans sevmek Ummagumma, Tago Mago has a very good first disc and a weak second one.

Any discussion of the strengths of the album, and the first disc in particular, has to include Jaki Liebezeit's drumming, which has to be some of the best drumming on any Krautrock record of the period. Suzuki's vocals deserve mention as well. Although they're not great başlı başına, they form a great musical and rhythmic component of the music on Disc One. They're well-arranged and are treated and mixed in a way that integrates them perfectly into the overall sound. I get the sense that much of the innovative production here is the work of bassist Holger Czukay, whose tape editing transforms such songs as "Oh Yeah" from rambling rock jams into serious pieces of music.

In all, a good album the first disc is on a par with the debuts of Tangerine Dream (Electronic Meditation, 1970) and Ash Ra Tempel (self-titled, released in 1971 after Tago Mago).


C. A Post-coup Economy: Natural Resource Rent Seeking and Illicit Economy

While the military is still struggling to consolidate its control over the country following the coup, at this point there is no indication that it has any intention of changing course. Instead, it seems bent on asserting its authority through brute force. Thus, the economic downturn is bound to get much worse as the banking system falls apart, protests and military violence cripple economic activity, foreign investors look for an exit and new investment stalls. Even in the short term, the formal economy is likely to shrink dramatically due to the financial crisis, the collapse in business confidence and state finances, and the flight of both capital and workers.

The regime will have few places to turn to attract foreign investment and bolster state finances. At first, it may have counted on Chinese support, but Beijing’s displeasure with the coup and its aftermath, and the attacks on its businesses, mean that neither the Chinese state nor many Chinese companies are likely to rush to invest. [fn] Crisis Group interviews, analysts and Chinese diplomats, January-February 2021.Hide Footnote The generals are thus likely to fall back on what was the mainstay of the national economy during the last period of military rule: natural resources, including timber, natural gas, minerals, and jade and other gems. [fn] See Crisis Group Asia Report N°231, Myanmar: The Politics of Economic Reform, 27 July 2012.Hide Footnote Given that the state owns most natural resources, these would offer the easiest and quickest source of revenue, as well as rent-seeking opportunities for military leaders. History suggests that the state would tap the country’s natural resources notwithstanding the cost to sustainable development, the environment and the welfare of the ethnic minorities in whose areas most of these resources are located. [fn] Ibid.Hide Footnote

Such an approach would also fit with the military’s longstanding strategy of using ceasefires to manage armed conflict, employed most effectively in its 1989-1995 truces with various ethnic armed groups. [fn] See Crisis Group Asia Report N°299, Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan State, 8 January 2019 and “Myanmar’s Illicit Economies: A Preliminary Analysis, UN Office on Drugs and Crime, February 2020.Hide Footnote Instead of defeating these groups militarily or negotiating their demobilisation and disarmament, the military has for decades sought to co-opt them via ceasefire deals that allow them to continue holding arms and give them carte blanche to administer their areas as they see fit – including unregulated resource extraction and illicit activities such as narcotics production. [fn] Ibid.Hide Footnote Given that it will likely need to continue to deploy significant numbers of troops to central parts of the country for some time to contain dissent and secure key facilities, the military has a strong incentive to reach ceasefire deals with as many armed groups as possible. As noted, the military is already in discussions with the Arakan Army and other groups.

Natural resources are just one of the many facets of Myanmar’s illicit economy, which itself is estimated to be worth tens of billions of dollars per year. Apart from the illicit extraction and smuggling of jade, gems, precious metals, timber and minerals, it includes the production and trafficking of massive quantities of drugs (methamphetamine and heroin), unregulated casinos, money laundering, and human smuggling and trafficking, among other activities. [fn] “Myanmar’s Illicit Economies: A Preliminary Analysis, op. cit.Hide Footnote These illegal activities have proven to be highly resilient in the face of previous economic shocks – including COVID-19 – and have thrived regardless of the kind of government in power. [fn] Crisis Group interviews, drug policy experts, Yangon and Bangkok, 2020-2021. Crisis Group Report, Fire and Ice, op. cit.Hide Footnote The post-coup political economy may provide an even more conducive environment for such illicit activities, particularly in ethnic areas: even when not complicit, the regime will be distracted by the crisis in the country’s centre, armed groups and militias will have a stronger sense of impunity, and the formal economy’s collapse will drive more people into the informal and illicit sectors in order to survive.


7. Air Force Band Drum Major

I understand military tradition requires bands, but do we still have to make them dress like they should be guarding Queen Elizabeth? I wonder what possible purpose that giant hat served, even when it was a real part of a military uniform. Did the scepter ever serve a real purpose? And that sash looks makes him look less like an Air Force Chief and more like he’s the WWE Intercontinental Champion.


How the Olympics can embrace non-binary athletes for the future

It's hard to remember a time before the Olympics had very open, very gay athletes like we do now, but the first openly gay Olympian didn't appear until 1988 in Seoul.

Thirty years later, there's still residual public outcry. Even Vice President Mike Pence had a low-key Twitter meltdown about openly gay ice skater Adam Rippon. So it won't be long before athletes on other parts of the LGBTQ spectrum come to the Olympics to compete and cause similar waves of gratuitous handwringing.

Of particular concern are non-binary and genderqueer athletes, or people who don't identify as either male or female and otherwise fall outside the traditional gender binary. Sports are rigidly sex-segregated, and the Olympics are no exception. It's part of the reason why non-binary athletes and activists are pushing for change at more local levels (high schools, colleges), hoping their advocacy can find a way to trickle out, downward, and yukarı.

Whether the Olympics will be prepared for them is a whole other story — and it's something advocates behind the scenes are working hard to change.

Lauren Lubin is a non-binary athlete, advocate, and founder of the "We Exist" campaign for non-binary inclusion in sports. Lubin —who uses they, them, and their pronouns — made headlines when they became the first non-binary athlete to compete in the New York City Marathon in 2016.

For Lubin, the first step in helping the Olympics to embrace non-binary athletes is simple recognition. Many people, the athlete contends, aren't aware this community exists at all. Genderqueer and non-binary athletes often don't make their presence known out of fear of rejection.

"Recognition is the most fundamental step — and our first major obstacle," Lubin says. "You can't have hopes, dreams, and aspirations if you're not recognized . And sports, systematically, is the most entrenched [institution] in gender norms."

Lubin is working to elevate the community by focusing on basic education. Their upcoming film, We Exist: Beyond the Binary, centers stories from non-binary, genderfluid, and genderqueer people. Once some kind of baseline recognition is achieved, Lubin hopes, it'll be easier for non-binary athletes to make waves in the Olympics and elsewhere — Daha kolay, not easy, being the operative word.

The obstacles facing gender and non-binary athletes differ from other athletes on the LGBTQ spectrum. An athlete's sexual orientation doesn't challenge the gender binary in sports — gay men and lesbian women can still compete in their separate, sex-segregated divisions. Trans athletes cause more moral panic than cisgender gay athletes, but trans women and trans men still fall into our culture's gender binary system, even as they challenge its violently cruel rigidity.

Chris Mosier understands this dilemma well. As a triathlete, Mosier became the first openly trans athlete to compete on a U.S. National Team when he joined Team USA's sprint duathlon men's team for the 2016 World Championship. Through his work at Transathlete, Mosier fights for trans* inclusion at all levels of sports, identifying key disparities along the way.

Chris Mosier speaks onstage during the Beyond Sport United conference at BRIC House in July 2017.

Image: dia dipasupil/Getty Images

"We are trying to get transgender athletes full inclusion in sports. Depending on the sport and league, policies [for trans athletes] are all over the place," Mosier says. "We haven't even begun to discuss the inclusion of non-binary and genderqueer athletes in sports. Most people are just not ready for it yet. Even leagues that are trans-inclusive struggle to understand where genderqueer athletes fit or . where they would play . There's a lack of understanding of what that means."

The struggle is real and painfully slow. Genderqueer and non-binary athletes on the ground, even on college levels, are nonetheless trying to fill that gap.

Twenty-two-year-old G Ryan is a genderqueer swimmer who competes for the University of Michigan. Though the Olympics are a long way off for Ryan (who uses they, them, and their pronouns), they have identified concrete, tangible steps every college can take to better serve non-binary and genderqueer athletes — guidelines that more prestigious leagues and competitions like the Olympics could stand to learn from.

"I have helped to install gender-inclusive restrooms . We have a gender-inclusive intramural recreation building," Ryan says. "It's really hard when you're non-binary and really challenging to manage dysphoria in gendered spaces."

Those experiencing gender dysphoria can feel discomfort, dissatisfaction, or conflict with the sex or gender label assigned to them at birth. Non-binary athletes like Ryan are particularly vulnerable to these kinds of challenges, especially when they're asked to navigate sex-segregated spaces.

"One of the great ways to combat that is language and establishing linguistic choices that are inclusive," Ryan says.

Though Ryan participates as part of a women's team, the group avoids the gendered label in practice, and instead informally refers to itself as "Team 43." It's the team's way of embracing all of its members' gender identities, even if it's just conversationally. Ryan views "Team 43" as an imperfect model, even as they identify multiple ways forward for non-binary and genderqueer inclusion in sports.

For sports leagues that want to continue to have men's and women's teams, Ryan argues, non-binary athletes should be able to choose which team they participate in. Teams should use more trans- and non-binary-inclusive language. Leagues should have more relaxed uniform requirements, which are challenging for anyone who doesn't fit conventional gender norms. Bathrooms and locker rooms should be gender-inclusive.

These are minor adjustments that Ryan believes could have a systemic impact on every level of sport, including both collegiate and Olympic.

Don't angrily tell me "this is the women's room",
Apologize "I thought you were a man. sorry"
then say to your friend while I can hear you "Oh my God, that was so embarrassing. How was I supposed to know? I thought it was a guy!"

It's also possible to have sports leagues that don't have segregated men's and women's leagues, Ryan explains.

"It's all about giving people the additional choice," they say.

There are plenty of reasons to be hopeful. In January 2016, the International Olympic Committee wrote new guidelines making it easier for trans athletes to participate in the Olympics. Trans men can now compete against other men without restriction. Trans women now no longer need gender re-assignment surgery to compete. (However, the IOC still requires trans women to undergo at least one year of hormone replacement therapy in order to participate.)

And trans athletes have their sights set on 2020. New Zealand weightlifter and trans woman Laurel Hubbard, as well as American volleyball player and trans athlete Tia Thompson, are both fighting to compete in Tokyo.

IOC guidelines currently don't say anything about non-binary athletes. Lubin is confident the Olympics will soon having non-binary athletes competing, whether they're conscious of it or not.

"We have amnesia about our own history," Lubin says. "It's silly to think there won't be any [non-binary] athletes. We exist."

Title IX, which mandated inclusion for women in sports, was passed only 46 years ago, Lubin reminds us. Think of how many female athletes we've seen rise to international fame since then.

"My hope in the years to come — the easiest, most basic step any committee can take — is recognizing internally that there are and will be non-binary athletes. That's the beginning," Lubin says. "And that alone communicates so much more to the entire world of sports."


Jim's Reply:

The Vietnam Veterans of America group recognize, welcome and label anyone who served during the Vietnam era as a Vietnam veteran. Groups like VFW won't accept us since we didn't serve in a combat zone where most who were in country were subjected to the hazards of war. Like you, I served in Germany during the Vietnam era and I've always called myself a Vietnam era veteran. The government doesn't make any particular distinctions like that but there are differences in what sort of benefits you may receive. I differentiate between my relatively peaceful service to those who served in combat by being sure that nobody would suspect me of "stolen valor" for acting as if I had done something more heroic than what I did. I'm proud of my service but I respect those who earned the combat ribbons by setting myself apart from them


Videoyu izle: Kürtçe türkü söyleyen asker


Yorumlar:

  1. Neall

    Tebrik ediyorum, dikkat çekici bir fikir

  2. Akinojin

    Ve seni iyileştirecekler (c) Sovyet bozulmaz

  3. Bodi

    Şimdi konuşamayacağım üzücü - işe başlamak için acele ediyorum. Ama özgür olacağım - kesinlikle düşündüğümü yazacağım.Bir mesaj yaz