Thrasybulus, d.388 M.Ö.

Thrasybulus, d.388 M.Ö.


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Thrasybulus, d.388 M.Ö.

Thrasybulus (MÖ 388), Büyük Peloponez Savaşı'nın sonlarında öne çıkan ve daha sonra bu savaşın ardından Atina gücünün yeniden canlandırılmasına yardımcı olan Atina demokrasisinin bir destekçisiydi.

411'de Atina demokrasisi devrildi ve yerine Dört Yüz oligarşisi geldi. O zamanlar Samos'ta bulunan ana Atina filosu, yeni rejime karşı ana muhalefet kaynağı olarak hızla ortaya çıktı. Thrasybulus ve Thrasyllus bu muhalefetin başlıca liderleri arasındaydı. Yerel oligarkların devralma girişimiyle mücadeleye yardım ettiler ve ardından filodaki Atinalıları demokrasiyi sürdürmek ve savaşa devam etmek için yemin etmeye ikna ettiler. Filo genel kurulu daha sonra generaller arasında oligarşiyi desteklediğinden şüphelenilenleri görevden aldı. Ardından Thrasybulus da dahil olmak üzere yeni generaller seçildi.

Yeni terfi eden Thrasybulus, filoyu tartışmalı Atina lideri Alcibiades'i affetmeye ve geri çağırmaya ikna etmede rol oynadı. Thrasybulus daha sonra Alkibiades'i filoya geri taşıyan gemiye komuta etti.

Thrasybulus daha sonra Helleespont'a doğru beş kadırgadan oluşan küçük bir kaçışa öncülük etti. Thrasyllus'a katıldı ve saldırısının savaşı kazanmasına yardımcı olduğu Cynossema savaşında Atina filosunun sağ kanadına komuta etti.

Thasos'tan para toplamak için gönderildi ve Kyzikos savaşından hemen önce Alkibiades'e ve ana filoya yeniden katıldı. Bu savaş sırasında, Spartan kampına karada saldırma görevi verildi ve ona yardım için takviyeler gönderilmeden önce zor durumdaydı. Savaş ezici bir Atina zaferi olarak sona erdi, ancak Spartalılar Pers müttefikleri tarafından daha kötü bir durumdan kurtarıldı.

407'de kendisine otuz geminin komutası verildi ve Trakya'ya gönderildi ve burada Atina'nın bir dizi isyancı şehir üzerindeki kontrolünü yeniden sağladı. Ayrıca Alcibiades ile birlikte yılın generallerinden biri seçildi. Daha sonra Alcibiades'in gözden düşmesine kapıldı. Alkibiades Phokaia'daki Thrasybulus'u ziyaret etmek için filosunu terk etti. O yokken yardımcısı Notium savaşını savaştı ve kaybetti. Alcibiades, donanmaya dönerse çok savunmasız kalacağını anladı ve sürgüne gitmeye karar verdi. Thrasybulus komutasından alındı, ancak filoda kaldı.

Arginusae savaşında, en çok muzaffer Atinalı generallerin birkaçının savaşın ardından idam edilmesiyle ünlü bir alt komutandı. Thrasybulus'un savaştan önce hem Atina zaferini hem de generallerin idamını öngören kehanet bir rüya gördüğü söylenir. Savaş sırasında bir gemi komutanı olarak görev yaptı ve savaştan sonra kurtarmaları yürütmek üzere atanan iki kişiden biriydi. Bunun yerine, zafer için bazı kredileri almak için doğrudan Atina'ya döndü. Ortam kısa sürede bozuldu ve komutan generallerin başarısızlıklardan dolayı onları suçlamaya çalışması üzerine Thrasybulus ve meslektaşı Theramenes yargılandı. Bu geri tepti ve sonunda muzaffer generallerin altısı intihara zorlandı. Bu muhtemelen, hem en iyi komutanlarından bazılarını olay yerinden uzaklaştırarak hem de diğer adamları göreve başlama riskine girmemeye ikna ederek nihai Atina yenilgisinde rol oynadı.

Atina'nın Büyük Peloponez Savaşı'ndaki son yenilgisinin ardından, Spartalı lider Lysander, yakında Otuz Tiran olarak bilinen Otuzlar Kurulu tarafından kontrol edilen yeni bir hükümet sistemi kurdu. Thrasybulus Thebes'te sürgüne gitti, ancak kısa süre sonra geri dönecek ve Atina demokrasisini restore etmede önemli bir rol oynayacaktı.

Theban'ın yardımıyla Phyle kalesini ele geçirdi. Tiranlar ona saldırmak için bir kuvvet gönderdiler, ancak yenildiler. Thrasybulus daha sonra saldırıya geçti. İlk önce Callibius komutasında, kendisini Phyle'da ablukaya almak için gönderilen bir Spartalı kuvvetini yendi ve ardından Pire'yi ele geçirdi ve burada nüfusun çoğunun desteğini aldı. Tiranlar başka bir ordu gönderdi, ancak bu, Munychia'da yenildi. Artık Pire'deki demokratlar ve Atina'da komuta eden yeni bir oligarşi (Onlar) ile bir soğukluk gelişti, Otuzlar'dan kurtulanlar Eleusis'e kaçtı. On, Sparta'dan yardım istedi ve isyancıları bastırmak için Lysander ve Libys tarafından yönetilen bir ordu gönderildi. Spartalılar demokratları ağır bir yenilgiye uğrattı (Pire savaşı, MÖ 403), ancak daha sonra onlarla bir ateşkes ayarlayan Kral Pausanias'ın müdahalesiyle kurtuldular. Bunun üzerine Sparta'ya elçiler gönderildi ve genel af kabul edildi. Sürgünlerin Atina'ya dönmelerine izin verilirken, hayatta kalan oligarklar Eleusis'e kaçtı. Oligarkların çoğu kısa süre sonra ortadan kaldırıldı ve hayatta kalanlarla, Thrasybulus'a ana kredi verilen başka bir af kabul edildi. Atina'da demokrasi, görünürdeki yıkımından sonraki bir yıl içinde restore edildi ve Thrasybulus'a çok şey verilmelidir.

395'te Thrasybulus, Thebes ve Atina arasında bir ittifak önerdi ve Atina'nın Korint Savaşı'na katılımını tetiklemeye yardımcı oldu. Daha sonra Thebes'i desteklemek için bir orduya liderlik etti ve Lysander'ın öldürüldüğü savaşın ardından Haliartus'a ulaştı. 394'te Atinalıların günün erken saatlerinde oldukça erken yenildiği sonuçsuz bir Sparta zaferi olan Nemea savaşında Atina kıtasına komuta etti.

390'da kendisine kırk gemilik bir filonun komutası verildi ve Rodos'taki demokratik unsurlara yardım etmek için gönderildi. Bölgeye ulaştığında, Atina yanlısı demokratların adaların çoğunda oldukça güvende oldukları ve düşmanlarını son kalelerinden ortadan kaldırmanın zor olacağı anlaşıldı. Thraysbulus bir saldırı riskine girmemeye karar verdi ve onun yerine Trakya'ya taşındı ve burada Odrys prensleri Amadocus ve Seuthes'i Atina ile bir ittifaka sokabildi. Daha sonra, demokratik yönetimin ve Atina ile ittifakın yeniden kurulmasına yardım ettiği Bizans'a taşındı. Daha sonra güneye hareket etti ve Midilli'de Methymna'yı ele geçirdi. Daha sonra güneye devam etti, ancak Eurymedon Nehri üzerindeki Aspendus yakınlarında kamp kurarken, yerliler adamlarının topraklarına yaptığı baskınlara tepki gösterdiğinde çadırında öldürüldü.


Thrasybulus: Antik Milet Tiranının Gizemli Seferi

Thrasybulus, Otuz Tiran'a karşı başarılı seferi için bir zeytin tacı alıyor. Andrea Alciato'nun Amblemata'sından. / Wikimedia Commons

Thrasybulus, Korint'in tiranı olan müttefiki Periander'e yardım ediyordu.

Sergey M. Zhestokanov tarafından
Arkeoloji Profesörü
Petersburg Devlet Üniversitesi

Milet'in tiranı Thrasybulus tarafından Sicyon'a karşı düzenlenen gizemli bir seferden üstünkörü bir söz, Frontinus'un “Strategemata”sında bulunabilir. Bu makalenin yazarı, Thrasybulus'un bu şekilde Korint tiranı olan müttefiki Periander'e yardım ettiği görüşündedir. Periander'in askeri kampanyasının muhtemel amacı, sürgüne gönderilen Isodemus'u Sicyon'un tiranı olarak eski durumuna getirmek ve Sikyonluların topraklarını Korint'in etki alanına dahil etmekti.

Sextus Julius Frontinus, “Strategemata” adlı incelemesinde, MÖ 7. yüzyılda Milet'in tiranı Thrasybulus tarafından yönetilen Sicyon'a karşı oldukça gizemli bir sefere atıfta bulunur:

Thrasybulus, dux Milesiorum, ut portum Sicyoniorum occuparet, bir terra subinde oppidanos temptavit et illo, quo lacessebantur, /ex/ spectata portum cepit'te conversis hostibus sınıfı.

Miletosluların lideri Thrasybulus, Sikyonluların limanını ele geçirme çabalarında, kara tarafından sakinlere defalarca saldırılar düzenledi. Daha sonra düşman, saldırıya uğradıkları noktaya dikkatlerini çekince, donanmasıyla bir anda limanı ele geçirdi.

(III, 9, 7)
Bugün Sikyon'un antik tiyatrosu / Sunrise'da Future Perfect'in fotoğrafı, Wikimedia Commons

Bu parçayı okuduktan sonra, Thrasybulus'un ana vatanı Ionia'dan çok uzaktaki Sicyon'da kendi çıkarlarını sürdürmesinin pek olası olmadığını varsaymak mantıklı görünüyor. Büyük olasılıkla sefer, bu alanda nüfuzunu genişletmek isteyen Miletosluların müttefiklerinden birini desteklemek için düzenlendi. Korint'in tiranı Periander'i böyle bir müttefik rolü için en olası aday olarak görüyoruz.[2]

Yukarıda sözü edilen hükümdarlar arasındaki dostane ilişkiler, klasik tarih yazımında oldukça iyi belgelenmiştir. Birincisi, Herodot, Periander'in halkını kontrol etme yöntemleri hakkında tavsiye almak için Miletos'a gönderdiği bir elçiliğin oldukça ayrıntılı bir tanımını verir:

Buna göre Periander ilk başta babasına göre daha yumuşak huylu olduğunu gösterdi, ancak Miletos'un tiranı Thrasybulus ile elçiler aracılığıyla iletişim kurduktan sonra, Thrasybulus'a bir haberci gönderdiği için Cypselus'tan bile çok daha kanlı ve katil oldu. en güvenli şekilde yönetmek için benimseyebileceği en kesin politikanın ne olduğunu sordu. Thrasybulus, Periander'den kendisine gelen ve ekilen ekilebilir bir araziye gelen kişiyi aldı, onunla birlikte mısırın içinden geçti, Korint'ten gelişinde haberciyi inceleyip çapraz sorguya çekti ve bu arada herhangi birini kesti. diğerlerinin üzerinde yükseldiğini gördüğü ve onları kestiğinde, en sonunda bu şekilde en iyi ve en uzun mısırı yok edene kadar onları bir kenara attı: tarladan geçerek, geri gönderdi. cevap vermeden haber verir. Müjdeci Korint'e geri döndüğünde, Periander Thrasybulus'un tavsiyesini öğrenmek için can atıyordu ama haberci Thrasybulus'un kendisine cevap vermediğini ve Periander'in kendisini gönderdiği adama şaşırdığını söyledi. delirdi ve aynı zamanda Thrasybulus'un yaptığını gördüklerini anlatarak kendi malını da boşa harcadı. Periander, eylemin anlamını anlayan ve Thrasybulus'un kendisine vatandaşların en seçkinlerini öldürmesini tavsiye ettiği sonucuna vararak, Cypselus'un katliam ve sürgün yolunda yarım bıraktığı her şey için hemen sakinlere karşı her türlü zulmü yaptı, Periander tamamlandı.

V, 92

Aristoteles'in “Politika”sı aynı elçiliğe göndermeler içerir, ancak Stagiralı filozofun versiyonuna göre görevin gönderilmesine neden olan Thrasybulus'tur:

Hikâyeye göre Periander, kendisinden öğüt istemek için bir haberci gönderildiğinde hiçbir şey söylemedi, ancak tarlayı düz bir düzeye getirene kadar en uzun mısır başaklarını kesti. Haberci, eylemin anlamını bilmiyordu, ama geldi ve gördüklerini, eyaletteki başlıca adamları keseceğini anlayan Thrasybulus'a bildirdi.

III, 8, 3, s. 1284a

Tarihin Babası tarafından sağlanan bir başka hesap, Periander'in Delphi'deki Lidya hükümdarlarına verilen kehanetleri bildiğini (Periander bir aracı olarak hareket eder) sonuç olarak, Korint tiranı Thrasybulus'a içeriklerini bildirdiğini, böylece hazırlıklarını yapabileceğini belirtir. Lidyalıların eylemleri:

O zamanlar Milet'in hükümdarı olan Thrasybulus'un yakın bir arkadaşı olan Cypselus'un oğlu Periander, kahinin Alyattes'e ne yanıt verdiğini öğrendi ve Thrasybulus'a bir haberci gönderdi, böylece arkadaşı önceden uyarıldı, planlarını buna göre yapabildi.

ben, 20
Diogenes Laertius'un 17. yüzyıl gravürü / Wikimedia Commons

Herodot ve Diogenes Laertius, “Lives of Seçkin Filozofların Yaşamları”nda ona atıfta bulunarak, Periander'i açıkça bir 'xenos' olarak adlandırırlar - Miletus tiranı Thrasybulus'un misafir arkadaşı (Herod., I, 20 Diog. Laert., I, 95– 96).

İki tiran arasındaki bu ittifakın arkasındaki nedenler muhtemelen hem ekonomik hem de siyasi nitelikteydi. İlgi alanları daha çok Batı'da olan babasından farklı olarak[3] Periander, Magna Graecia ile ilişkilerini sürdürürken, dikkatini Doğu'ya da yöneltti.[4] Korint tiranı, karlı pazarlarına girmek için doğu devletleriyle güçlü bağlar kurmaya motive olmuş olabilir.[5] MÖ 7. yy'ın sonlarına doğru kendi el sanatlarını geliştirmede önemli başarılar elde eden batılı kolonilerin M.Ö. artık bu ithalatın Cypselids döneminde büyüdüğü ölçekte Korint ithalatına ihtiyaç duymuyordu. İhracatı kısmen doğu eyaletlerine yönlendirmek için o bölgedeki kilit oyuncularla ve en önemlisi Milet'le dostane ilişkiler kurmak şarttı.[6] Milet ile bir ittifak Korintli tüccarlara sadece Küçük Asya'nın iç bölgelerine değil, aynı zamanda esas olarak Miletoslular tarafından sömürgeleştirilen Pontus'a ve Miletus'un özel bir statüye sahip olduğu ilişkilerde Mısır'a erişim sağlayacaktır.[7] İyon kenti, Mısır topraklarında kendi kutsal alanına sahip olmasına izin verilen az sayıdaki kentten biriydi (Herod., II, 178). Mısırlı hükümdarların Miletos'a karşı iyi niyetli tavrını gösteren bir başka örnek de, firavun Amasis'in Suriye'deki zaferinden sonra Didyma'daki Apollon tapınağında yaptığı vücut zırhı sunmasıdır (Herod., II, 159).

Korint ile bir zamanlar düşman olan İon polisi arasındaki yakınlaşma, tiran Thrasybulus'un şahsında gücün sağlamlaştırılmasıyla kolaylaştırıldı. Aynı siyasi yapıya sahip iki kutup arasındaki ittifak, hükümdarlar için Yunanistan'daki etkilerini genişletmek ve tiranlığın iç ve dış düşmanlarının saldırılarına karşı koymak için sadece mümkün değil, aynı zamanda gerekli hale geldi.[8]

Hem Miletos hem de Korint ittifaktan yararlandı. Miletoslu tüccarlar, MÖ 7. yüzyılın sonunda Batı'da Miletos çanak çömleklerinin geniş yayılımı olan Magna Graecia kolonilerine erişim sağladılar. iddiayı doğruluyor.[9] Yazılı kaynaklara göre Sybaris, Milet'in ana ticaret ortaklarından biri olmuştur (Herod., VI, 21).[10] MÖ 7. yüzyılın sonlarına tarihlenen Korint ithalatı. Pontus bölgesinde, Mısır ve Lidya'da ortaya çıktı.[11] Korint ve Mısır arasındaki bağların bir başka göstergesi de Periander'in yeğeni Psammetichus'un adıdır. ).[12]

Frontinus'un hikayesini okuduktan sonra ortaya çıkan son soru, Korint hükümdarının hangi girişiminin Miletoslu müttefiki tarafından desteklendiğidir. Korint tarihi üzerine birkaç eserden birinin yazarı olan JB Salmon, bu seferi Birinci Kutsal Savaş ile ilişkilendirir ve Thrasybulus'un, Kleisthenes liderliğindeki Yunan koalisyonuna karşı Krisa'yı destekleyen Korint tiranına yaptığı yardım olduğuna inanır. Siyon.[13] Bize göre İngiliz bilim adamının yaptığı varsayım tartışmalıdır. Günümüze ulaşan kaynaklarda Korintosluların Birinci Kutsal Savaş'a katıldıklarına dair dolaylı bir kanıt bile yoktur.

Ayrıca, Korint'in tiranları ile Delphic tapınağı arasındaki dostane ilişkileri biliyoruz: iktidarın ele geçirilmesinden hemen önce Cypselus, Pythian Apollon rahiplerinden, darbesinin başarısını ve ardından iktidarın oğluna transferini öngören cesaret verici bir kehanet aldı (Herod. , V, 92). Cypselus, Delphi'deki Pythian tanrısına zengin hediyelerle dolu bir hazine inşa eden ilk Yunanlıydı (Plut. De Pyth. veya., 13, s. 400d–e Paus., X, 13, 5). Bu hazine aynı zamanda Korint tiranlarıyla dostane ilişkiler geliştiren Lidya krallarının adaklarını da saklıyordu (Herod., I, 14 50–51 Paus., Х, 13, 5). Ayrıca, Lidyalı Denizciler Delphi'deki kahinlerden tavsiye istediklerinde, Kıbrıslılar aracı olarak hareket ettiler (Herod., I, 19).[14] Pythian Apollo'nun hizmetkarlarının Cypselids'e karşı tutumundaki bir değişiklik, ancak Korint'teki tiranlığın devrilmesinden sonra, rahiplerin popüler talep üzerine, Cypselus'un adını hazine üzerindeki ithaf yazıtından çıkardıkları ve yerine herkesin bir ithafı ile değiştirdikleri zaman oldu. Korintliler (Plut. De Pyth. veya., 13, s. 400d–e). Olympia'daki Zeus rahiplerinin, Delphi'deki meslektaşlarının aksine, Cypselidlerin anısını unutulmaya mahkum etmeyi reddettiklerini ve Korintlilerin Zeus heykelinden tiranların adanmasının kaldırılması için benzer bir talebi reddettiklerini belirtmekte fayda var. . Plutarchus'a göre, Eleanların Korint tarafından yönetilen Isthmia Oyunlarına katılmalarının yasaklanmasının nedeni buydu (loc. cit.).

“Atina demokrasisinin babası” olarak bilinen Cleisthenes'in modern büstü, Ohio Statehouse, Columbus, Ohio / Wikimedia Commons'ta sergileniyor

Thrasybulus seferinin, Şamlı Nicolaus tarafından verilen hesapta anlatıldığı gibi, Kleisthenes'in iktidara yükselişine eşlik eden olaylarla bağlantılı olması daha muhtemel görünüyor:

Orthagoras'ın soyundan gelen Sicyonlu tiran Myron, kadınlara karşı davranışları da dahil olmak üzere her konuda ahlaksız bir adamdı. Onları kirletti, hem gizli hem de açık görüşlü olarak onlara saldırdı. Sonunda kardeşi İsodemus'un eşini zinaya bulaştırdı. Bunu öğrendikten sonra Isodemus ilk başta sakin kaldı, ancak daha sonra Libya'dan dönen ikinci kardeşine acı içinde her şeyi itiraf etti. Şimdi, Isodemus'un doğası gereği saf ve dürüst olduğu söylenirken, kardeşi Cleisthenes dolambaçlıydı. Bu şartlar altında nasıl davranacağı sorulduğunda, Cleisthenes buna bir gün bile katlanmayacağını, zina yapanı kendi elleriyle öldüreceğini söyledi. Böylece, Myron'ın ölümü ve kardeşinin kanına bulanmış ilkinin fedakarlık yapması yasaklanırsa tahtı ele geçirmeyi umarak Isodemus'u Myron'la karşı karşıya getiriyordu. Ve böylece her şey umduğu gibi oldu. Saltanatının sekizinci yılında Myron, onu Isodemus'un karısıyla zina ederken yakalayınca Isodemus tarafından öldürüldü. Sonra ağlayarak ve ağlayarak, Isodemus her ikisine de acıdığını söyleyen Kleisthenes'e anlattı - ölü olana, çünkü o, kardeşi ve Isodemus tarafından öldürülmüştü, çünkü bir kardeş katli tanrılara adak sunamazdı. başkasının yapması gerekli. Kardeşinin doğruluğuna ikna olan ve tahtı kaybetmek istemeyen Isodemus, Kleisthenes'i bir yıl boyunca ortak kral yaptı. Böylece Cleisthenes, kardeşinin saflığı sayesinde amacına ulaştı ve Sicyon'u birlikte yönetmeye başladılar. Ancak, Isodemus'un arkadaşları bile taraf değiştirdiği için becerikli ve hayranlık uyandıran olduğu için vatandaşlar Cleisthenes'e daha fazla çekildi. Sonunda, Cleisthenes aşağıdaki numarayla Isodemus'u tahttan indirdi. Vatandaşlar arasında Isodemus'un bir arkadaşı olan bir Chaeredemus vardı. Cleisthenes'in daha girişimci bir kardeş olduğunu gören Chaeredemus onu ziyaret etti ve ona arkadaşlık teklif etti. Chaerdemus sayısız vaatte bulunduğundan, Cleisthenes, sözlerine uygun olarak, Isodemus'u görmesini ve onu, kirliliğini temizlemek için gönüllü sürgüne gitmeye ikna etmesini emretti; kural. Aksi takdirde, kardeş katlinden suçlu olduğu için tiranlığı sürdürmekte ve bunu çocuklarına miras bırakmakta zorlanacaktı. Chaeredemus bu stratejiyi onayladı ve Isodemus'u bir yıllığına sürgüne gitmeye ikna etmeye başladı. Isodemus saf olmasına rağmen, sözlerinin samimiyetine inandı ve tahtı Cleisthenes'e bırakarak Korint'e gitti. Ayrılır gitmez kardeşi, Isodemus'un Cypselids ile birlikte tek hükümdar olmak için kendisine komplo kurduğunu söyleyerek ona iftira etmeye başladı. Askerleri bu bahaneyle silahlandıran Cleisthenes, Isodemus'un geri dönmesini engelledi ve seleflerinin en zalimi ve zalimi olan tek kral oldu.

FGrHist 90 F61, 1-5

Yukarıda alıntılanan alıntı, sahte beyanlarla görevden alınan Isodemus'un Korint'e nasıl sığındığını göstermektedir. Dahası, Cleisthenes'e göre, Korint hükümdarının desteğini aldı. Şamlı Nicolaus tarafından verilen askerleri silahlandıran Cleisthenes hakkında bilgi, Isodemus'un kendi yerel polisinde gücü yeniden kazanmaya çalıştığını ima ediyor. Eğer öyleyse, Periander bu girişimde ona yardım edecekti. Şamlı Nicolaus'a göre, Cypselids tarafından sağlanan askeri yardım, Isodemus için büyük önem taşıyordu, çünkü Sicyon'un kendisinde, yardımına başvurabileceği destekçiler taraf değiştirmişti.

Isodemus'u tiran olarak eski durumuna getirmeye çalışan veya muhtemelen Orthagoridlerin hanedan içi mücadelelerini Sicyon'un kontrolünü ele geçirmek için kullanan Periander, açıkça Miletoslu müttefikinin yardımını aradı. Periander'in Sikyon seferinin sonucunu bilmesek de, komşu şehrin kontrolünü hükümdarından alma girişiminin başarısız olduğunu varsaymak mantıklıdır. Her halükarda, mevcut kaynaklarda Kleisthenes'in geçici olarak bile tahttan indirildiğine dair bir bilgi yoktur.

Yine de Korint ve Sicyon arasındaki çatışmanın sonunda çözüldüğünü varsayabiliriz. Özellikle, Herodot'un verdiği açıklama, varsayımı doğrular gibi görünmektedir. Kleisthenes'in kızının talipleri arasında özellikle Tisandrus'un oğlu Hippokleides'i Korintli Cypselidlerle akraba olduğu için tercih ettiği söylenir (VI, 128).


Thrasybulus

Thrasybulus (thrăs´əbyōō´ləs), d. MÖ 389, Atinalı devlet adamı. Demokratik ve Sparta karşıtı partinin güçlü bir destekçisi olarak, oligarşik Dört Yüz'e (MÖ 411) başarıyla karşı çıktı ve daha sonra Alcibiades'i geri çağırdı. Peloponez Savaşı'nda Kyzikos'ta (şu anda Türkiye'de 410) ve Arginusae'de (406) savaştı. Otuz Tiran tarafından sürgüne gönderildi, Teb'deki sürgünlerin yardımını aldı, kuvvetiyle Phyle'dan Pire'ye yürüdü ve Otuzları devirdi (403). Askerlerinin aşırılıkları Aspendus vatandaşlarını (şimdi Türkiye'de) o kadar öfkelendirdi ki, onu öldürdüler.

Bu makaleden alıntı yap
Aşağıdan bir stil seçin ve metni kaynakçanız için kopyalayın.

"Thrasibulus." Columbia Ansiklopedisi, 6. baskı.. . ansiklopedi.com. 18 Haziran 2021 < https://www.encyclopedia.com > .

Alıntı stilleri

Encyclopedia.com size Modern Language Association (MLA), The Chicago Manual of Style ve American Psychological Association'ın (APA) ortak stillerine göre referans girişlerini ve makalelerini alıntılama olanağı verir.

"Bu makaleden alıntı yap" aracında, mevcut tüm bilgilerin o stile göre biçimlendirildiğinde nasıl göründüğünü görmek için bir stil seçin. Ardından metni kopyalayıp kaynakçanıza veya alıntı yapılan eserler listesine yapıştırın.


Düşük İmparatorluk (MS 305 – MS 476)

Diocletian'ın 305'te tahttan çekilmesinden sonra, 312'ye kadar bir dizi çatışma yaşandı. Konstantin, Batı'nın tek imparatoru oldu. Birleşik imparatorluğun son imparatoru olacaktı. Hıristiyanlığı İmparatorluğun resmi dini olarak kurdu.

İmparatorluğun başkenti Bizans antik kentine taşınır, yeniden yapılandırılır. Bizans, 8 Kasım 324, Konstantinopolis veya Konstantin şehri olarak yeniden adlandırıldı.

Konstantin'in halefi Theodosius, İmparatorluğu iki oğlu Arcadius ve Honorius arasında bölerek Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu'nu yarattı.

Batı Roma İmparatorluğu 476'da düşer. Bu arada Bizans İmparatorluğu olarak adlandırılan diğer yarısı, şimdi İstanbul olarak adlandırılan Konstantinopolis'in düşüşüyle ​​1453'e kadar varlığını sürdürür.

Marcus Aurelius'un Binicilik Heykeli

Sonrası

Yunanistan'daki savaşın genel etkisi, Atina imparatorluğunun yerine bir Sparta imparatorluğunu ikame etmekti. Aegospotami savaşından sonra Sparta, Atina imparatorluğunu devraldı ve tüm haraç gelirlerini kendisine sakladı.

Kısa bir süre için Atina "Otuz Tiran" tarafından yönetildi ve demokrasi askıya alındı. Bu, Sparta tarafından kurulan gerici bir rejimdi. MÖ 403'te oligarklar devrildi ve Thrasybulus tarafından demokrasi yeniden kuruldu.

Atina'nın gücü kırılmış olsa da, Korint Savaşı sonucunda bir miktar toparlanma sağladı ve Yunan siyasetinde aktif rol oynamaya devam etti. Sparta daha sonra MÖ 371'de Leuctra Savaşı'nda Thebes tarafından alçaltıldı, ancak Atina ve Sparta arasındaki rekabet, birkaç on yıl sonra Makedon II. Philip'in Sparta hariç tüm Yunanistan'ı fethetmesiyle sona erdi.

SAYFAYI PAYLAŞIN!


İkinci Peloponez Savaşı (MÖ 431-404)

Peloponez Savaşı (MÖ 431-404), Atina liderliğindeki Delos Birliği tarafından Sparta liderliğindeki Peloponnesos Birliği'ne karşı yapılan eski bir Yunan savaşıydı. Tarihçiler geleneksel olarak savaşı üç aşamaya ayırmışlardır. İlk aşamada, Archidamian Savaşı, Sparta tekrar tekrar Attika istilalarını başlattı, Atina ise Mora kıyılarına baskın yapmak ve imparatorluğundaki huzursuzluk belirtilerini bastırmak için deniz üstünlüğünden yararlandı.


Thucydides IV 36-41: 1. yüzyıldan kalma bir el yazmasının parçası

Thucydides IV 36-41: 1. yüzyıldan kalma bir el yazmasının parçası
(Büyütmek için resme tıklayın)KAYNAKLAR
Bu makale, Wikipedia makalesindeki materyalleri kullanmaktadır. "İkinci Peloponez Savaşı (MÖ 431-404)"Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım Lisansı 3.0 altında yayınlandı.


Thrasybulus, d.388 MÖ - Tarih

Yetersiz yazılı kanıtlara göre, Milet, MÖ 8. yüzyılın sonlarından itibaren Yunan şehirleri arasındaki çatışmalar sırasında kilit bir faktördü. Komşu Samos'un daimi düşmanı ve rakibiydi. Böylece, Eretria ve Chalcis arasında Lelantine Ovası'nın (MÖ 8. yy.) kontrolü üzerinde iyi bilinen savaşta, Samos Chalcis'e katıldığı için Miletoslular Eretria tarafına katıldı. MÖ 7. yüzyılın ilk yarısında Miletoslular, Nakşa'ya karşı Erythrae ile ittifak kurarken, aynı yüzyılın sonlarına doğru Erythrae, Sakız Adası ile güçlerini birleştiren Miletos'un düşmanı oldu.

Daha sonra Lidya Kralı Alyattes Miletos topraklarına saldırdığında, şehre Sakızlılar yardım etti. Lidya Krallığı, Alyattes'in ataları olan Gyges, Ardys ve Sadyattes yıllarından beri Milet'e karşıydı. Ancak Alyattes, Miletosluların ve onların tiran Thrasybulus'un direnişini kırmak için 12 yıl boyunca başarısız bir şekilde denediğinde, çatışma zirveye ulaştı. Sonunda Miletos'un lehine bir ittifak anlaşması imzalandı (MÖ 608 veya 598 veya 594).

Aynı dönemde veya kısa bir süre sonra Miletos, Priene'ye karşı Samos ile ittifak kurdu. Her halükarda, MÖ 530 dolaylarında, Samos ve tiranı Polycrates ile yeniden çatışmaya girdiklerinde, Miletoslulara müttefikleri Midilli ve muhtemelen diğer Lesvos şehirleri yardım etti.

Alyattes ile imzalanan Thrasybulus antlaşması, Kyros'un Lidya Krallığı'nı işgal ettiğinde, Miletoslulara zaten sahip oldukları ayrıcalıkları verdiği bir antlaşma imzaladığını bildiren Herodot'un metninde varıldığı gibi, Kroisos yıllarına kadar yürürlükte olmalıdır. . Sonuç olarak Milet, Küçük Asya'daki Cyrus generali Mede Harpagus'a direnme girişimlerinde İyonyalılara katılmadı.

Miletos'un MÖ 7. ve 6. yüzyıldaki siyasi tarihini tarif etmek daha zordur: aristokrasi, MÖ 615 dolaylarında tiran Thrasybulus tarafından devrildi. Yerine, en dikkate değer aristokrat aileleri siyasi olarak ortadan kaldırmayı amaçlayan Thoas ve Damasenor adlı iki tiran geçti. Plutarch'a göre, genelleştirilmiş bir isyan izledi ve iki nesil boyunca sürdü. Nüfusun iki sınıfı, Aeinautes ve Cheiromaches arasında çatışmalara neden oldu ve oligarşik bir rejim öneren Parian yargıçları tarafından çözülmüş olmalı. İsyan, muhtemelen MÖ 6. yüzyılın başlarında Miletos ihracat ticaretinin düşüşü sırasında başladı, ancak muhtemelen MÖ 525'te veya yakın tarihli bir öneriye göre, "aesymnetes" olarak bilinen ilk yetkililerin ortaya çıktığı MÖ 540 dolaylarında sona erdi.

Olayların alternatif bir versiyonu, isyanın zenginler ile ast bir yerli (muhtemelen Leleg kökenli) nüfus olması gereken Gergithes arasında çatışmalar yarattığını bildiren Heraclides Ponticus tarafından verilmektedir. Gergithes zenginlerle şiddetli bir şekilde çatıştı ve her iki tarafı da etkileyen bir katliam dönemi izledi.

MÖ 513'te, tiran Histiaeus komutasındaki Miletoslular, Darius'un İskit seferine katıldılar. Histiaeus, I. Darius'un başarılı bir şekilde geri çekilmesinde belirleyici bir rol oynadı, çünkü Ionia'lıları Tuna Nehri üzerindeki konumlarını terk etmemeye, kalmaya ve Büyük Kral'ı desteklemeye ikna etti. Ödül olarak Histiaeus, Darius tarafından Trakya'nın birkaç bölgesini teklif etti ve Milet'teki yerine akrabası Aristagoras'tan ayrıldıktan sonra yerleşti. İkincisi, Persler adına Naxos'u işgal etmeyi başaramayınca ve onlarla birlikte rezil olacağından korkarak Küçük Asya, Trakya ve Kıbrıs halklarıyla birlikte isyan ederek İyon İsyanı'na neden oldu. Miletosluların Lade deniz savaşında yenilmesi, isyanın bastırılmasına yol açtı. Persler, isyanı başlatan şehri cezalandırmaya karar verdiler. Milet tamamen yok edildi: çoğu erkek vatandaş öldürüldü ve kadınlar ve çocuklar köle olarak satıldı, nüfusun bir kısmı Kızıldeniz'in Ambe'sine götürüldü. Şehir Persler tarafından ele geçirilmiş, komşu yaylalar ise Karyalılara bırakılmıştır.

Antik Milet'te dijital yürüyüş ve belgeselden ve 3D dijital rekonstrüksiyonlardan alıntılar


Thrasybulus, d.388 M.Ö. - Tarih

Eskiden Atina ile müttefik olan eyaletlerde Lysander, on Sparta yanlısı yetkiliden oluşan "decarchies" kurulları kurdu. Atina için, olağanüstü serveti, doğumu veya itibarı olan kişileri ölüme mahkûm eden Otuz Tiranlardan oluşan bir kurulu onaylaması için meclisi zorladı. Teb'de Atinalı mülteci Thrasybulus, demokratlar için şehri geri almak için bir girişimde bulundu. Oligarklar bunun yerine Spartalıların yardımını bekliyordu, Kral Pausanias liderliği ele aldı ve çeşitli Atina partilerinin uzlaşmasını sağladı. Af ilan edildi ve MÖ 403'ten önce işlenen suçlardan dolayı yalnızca Otuz ve baş subayları adalete teslim edildi. Eylül ayında Thrasybulus, adamlarını rakipsiz bir şekilde Akropolis'e götürdü.

Sokrates (MÖ 470-399) demokrasinin sakıncalarını tespit ediyordu ve aynı zamanda Atina'ya zarar veren iki adamın öğretmeniydi: Alcibiades ve Critias. Af, kendisini suçlayanların Sokrates'i öğrencilerini ihanete kışkırtmakla suçlamasını engelledi, bu yüzden onu devletin tanrılarına inanmamak, yeni tanrılar öğretmek ve gençleri yozlaştırmakla suçladılar. Sokrates'in uğraşı, genç erkeklerle ilginç felsefi soruları tartışmaktı, insanların düşünmesi ve yaşaması için en iyi yola odaklanan sorular. İnsanları eğitmenin en iyi yolunun onlara belirli bir yöne giden bir dizi soru sormak olduğuna inanıyordu. Zekice argümanlar kullandı ve geleneksel kavramları rasyonel analize tabi tuttu. Demokrasi konusunda da sert konuştu. Sokrates, herhangi birinin görüşünün bir sonraki adamınki kadar önemli olduğu amatör hükümet kavramından rahatsız oldu.

Duruşması sırasında soru-cevap yöntemini kullanarak, kendisini suçlayanları iddialarındaki tutarsızlıkları ortaya koyarak yerle bir etmiş ve amansız araştırmalarıyla devlete yapılan büyük hizmeti ayrıntılarıyla anlatmıştır. Sokrates, jürinin neredeyse yarısını ikna etti, ancak davasını kaybetti ve zehirli bir baldıran taslağı indirmesi emredildi.

Beşinci yüzyılın sonundaki savaş yılları, birçok Yunan devletinin ekonomisine hem ganimet hem de intikam arzusu yaratacak kadar zarar vermişti. MÖ 395'te Korint ve Thebes, Atina ile birleşerek Sparta'ya saldırdı ve Korint Savaşı'nı başlattı. Pers donanmasının da yardımıyla MÖ 394'te Spartalıları yendiler. Daha sonra Pers kralı Artaxerxes, Spartalıları desteklemeye karar verdi. Atina ve müttefikleri aşağılayıcı bir barışı kabul etmek zorunda kaldılar. Barışın garantörü Sparta olacaktı.

MÖ 382'de Spartalılar Theban akropolünü işgal ettiler ve Sparta yanlısı bir hükümet kurdular. Sparta hükümeti daha sonra Atina yanlısı fraksiyonun başkanını Teb'de idam etti. In 379 BC, Theban democrats staged a coup, killed the oligarchs, and expelled the Spartan garrison. The Athenians established a new naval confederacy, the Second Athenian League. League policy was to be controlled by two assemblies of equal weight, one Athenian and one of  the allies.

The history of Greece next became a sequence of shifting alliances marked by outside interventions on the part of eastern potentates, such as Mausolus of Caria, who encouraged Rhodes, Cos, and Chios to revolt from Athens.

In mainland Greece, the Spartans and the Thebans met on the battlefield. Thebes, led by Epaminondas and Pelopidas, using the Sacred Band and novel tactics, defeated Sparta. Next, Epaminondas  and his army liberated Messenia. But then some Arcadian communities allied with Sparta against Thebes. The Thebans were victorious, but a dying Epaminondas counseled them to make peace.

Athens had retained its domestic stability and continued to practice democracy, interrupted by only two experiments in oligarchy. A key building block of the democracy was the people's courts, the dicasteries. All male citizens over the age of thirty were eligible to serve on dicasteries. Jurors were chosen each year by lot from those who volunteered and received three obols a day. The dicasts determined the penalty, which could not be appealed, for there was no higher court.

Citizen defendants were sometimes slapped with manageable  fines, but it was not unusual for Athenian juries to vote for exile, the confiscation of property, the termination of civic rights, or death. The death penalty was mandated in a wide variety of cases. "The Eleven" were in charge of executions and were chosen by lot.

In some ways the democracy changed after the restoration of 403 BC, but the principles remained the same. All free adult males with two citizen parents had an equal right to participate in government. Women and slaves were excluded. Wealth and illustrious ancestry were advantages in seeking public office. But the government became more democratic when a salary was instituted for attendance at the assembly.

Some Greek poleis were governed by democracies, others by oligarchies. Uneven distribution of wealth fostered ever-present tensions that threatened constantly to erupt and disturb the tenuous concord that united citizens, and changes of constitution were frequent. The division of citizens into haves and have-nots was exacerbated in the fourth century by the increased poverty of the have-nots, bringing latent tensions to the surface. When civil strife erupted, bloodshed was common and religious pieties were often ignored.

Social prejudices favored self-sufficiency through farming or making money by selling the produce of one's land. Therefore, free citizens tended to avoid involvement in commerce and banking, turning over these activities to metics and slaves. Bank owners trusted skilled, literate slaves to manage the daily operations of banks.

Few women chose to work for wages outside the home unless compelled to do so by poverty. Some hired themselves out as nurses for other women's children some sold goods in the marketplace many worked as prostitutes.

Greek thinkers searched for the underlying principles that shaped the cosmos and determined the life humans made in it. They explored ethics, logic, epistemology, metaphysics, aesthetics, theology, philosophy of science, and social and political theory. It was in the realm of  social and political theory that philosophy was most closely tied to the polis.

Most men in Athens believed in a democracy of male citizens that required their active participation. They believed that the average free man was qualified to make political decisions. They believed that the people had the right to call its officials to account. They believed in slavery and patriarchy, and that the   control of women's sexuality was essential to the functioning of the community.

Plato, a disciple of Socrates, founded the Academy in Athens where men and a few women studied to achieve an enlightenment which would qualify them to participate in goverment. One of his chief ideas was his Theory of Forms: seemingly disparate acts and items can be classified in categories. He also believed in anopposition between the physical world of appearances, which are deceptive, and the intellectual universe of ideas, which represent reality.

In his dialogue Cumhuriyet, Plato raised a key question about justice. Glaucon and Adeimantus point out the customary Greek view that only convention, nomos, holds people back from committing injustice, but physis, natural instinct, urges people to take whatever they can. Socrates shows that justice is good for people by exploring justice in the state. The subject of the dialogue becomes an ideal state divided into three classes, corresponding to Plato's conception of the tripartite nature of the soul. At the top are the guardians, who represent reason, qualified to govern. After them come the auxiliaries, characterized by a spirited temperament and suited for the duties of soldiers. Last come the majority, who correspond to desire in the soul and live only to satisfy their own material yearnings. The education and lives of the guardians soon become the focus of Plato's attention. They will study for many years, approaching the understanding of the Forms by applying themselves to mathematics.

Plato's pupil Aristotle founded the Lyceum at Athens. He connected the particular to the general and observed nature at work in all its perfection. For Aristotle, the dynamic power of change accounted for a great deal of the excitement of mental life. It was movement toward a particular end that he saw as the guiding force behind life. A prime mover, he argued, shaped the universe in accord with his ends. Only the prime mover was not itself moved.

Live things excited Aristotle and inspired in him the desire to categorize them. This led him to classify all the political arrangements familiar in his day in his work the Siyaset. Where Plato had used reason as virtually his only tool in the quest for understanding, Aristotle placed tremendous importance on observation. Though reason was not his only tool, he was the founder of the discipline of logic. To Aristotle we owe the articulation of the fundamental principle of the syllogism.

In his conception of the universe at large, Aristotle differed with Plato on the Theory of Forms. To Aristotle, Forms had no existence separate from matter. In addition, Aristotle was troubled by his belief that Plato had failed to account for change. Aristotle also rejected the broad level of generalization at which Plato operated. Unlike Plato, Aristotle supported patriarchy, which he believed had a solid basis in women's biological inadequacy. But Plato and Aristotle shared a conviction that the goal of philosophy was to enable selected people to pursue enlightenment in a republic of virtuous citizens.


Notlar

[1] Aristotle, Constitution of the Athenians, 22
Aristotle in 23 Volumes, Vol. 20, translated by H. Rackham. 1952. Cambridge, MA, Harvard University Press London, William Heinemann Ltd.
Online at Perseus

[2] Donald Kagan 1987. The Fall of the Athenian Empire, pp 218–225, 231, 236–246. Cornell University Press, Ithaca, N.Y.

[3] Xenophon, Hellenika, 2.4.5–7, 2.4.13–17
Xenophon’s collected works, translated by H.G. Dakyns 1891, digitized by Project Gutenberg 1998. via Wikisource.
https://en.wikisource.org/wiki/Hellenica_(Xenophon)/Book_2/Chapter_4

[4] Xenophon, Hellenika, 2.4.36–38

[5] Cornelius Nepos, Lives of Eminent Commanders, Thrasybulus VIII.iv
Translated by Rev. John Selby Watson. 1886.
http://www.tertullian.org/fathers/nepos.htm#Thrasybulus

[6] Herodotus, Tarihler, 5.60–65
Herodotus, with an English translation by A. D. Godley. Cambridge. Harvard Üniversitesi Yayınları. 1920.
Online at Perseus

[7] Herodotus, Tarihler, 5.66

[8] Christopher W. Blackwell, “The Development of Athenian Democracy,” page 4, in Adriaan Lanni, ed., “Athenian Law in its Democratic Context” (Center for Hellenic Studies On-line Discussion Series). Republished in C.W. Blackwell, ed., Dēmos: Classical Athenian Democracy (A. Mahoney and R. Scaife, edd., The Stoa: a consortium for electronic publication in the humanities [www.stoa.org]) edition of January 24, 2003.


Births

Aeschines, Greek statesman and orator (d. 314 BC)
386 BC

Rhydondis, Greek mercenary (approximate date)
385 BC

Mentor of Rhodes, Greek mercenary and satrap (approximate date)
384 BC

Aristotle, Greek philosopher (d. 322 BC)
Demosthenes, Greek statesman and orator (d. 322 BC)
382 BC

Philip II, king of Macedon (d. 336 BC), son of Amyntas III of Macedon and Eurydike of Lynkestis[2]
Antigonus I Monophthalmus (d. 301 BC), Macedonian general under Alexander the Great and king of Macedon 306-301
380 BC

Darius III, king of (Achaemenid) Persia (approximate date)
Menaechmus, Greek mathematician and geometer (d. 320 BC)
Pytheas, Greek explorer, who will explore northwestern Europe, including the British Isles (d. c. 310 BC) (approximate date)


Thrasybulus

Thrasybulus (Template:Pron-en Template:Lang-grc 'brave-willed' died 388 BC) was an Athenian general and democratic leader. In 411 BC, in the wake of an oligarchic coup at Athens, the pro-democracy sailors at Samos elected him as a general, making him a primary leader of the successful democratic resistance to that coup. As general, he was responsible for recalling the controversial nobleman Alcibiades from exile, and the two worked together extensively over the next several years. In 411 and 410, Thrasybulus commanded along with Alcibiades and others at several critical Athenian naval victories.

After Athens' defeat in the Peloponnesian War, Thrasybulus led the democratic resistance to the new oligarchic government, known as the Thirty Tyrants, that the victorious Spartans imposed on Athens. In 404 BC, he commanded a small force of exiles that invaded Attica and, in successive battles, defeated first a Spartan garrison and then the forces of the oligarchy. In the wake of these victories, democracy was re-established at Athens. As a leader of this revived democracy in the 4th century BC, Thrasybulus advocated a policy of resistance to Sparta and sought to restore Athens' imperial power. He was killed in 388 BC while leading an Athenian naval force during the Corinthian War.

Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Thrasybulus" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.


Videoyu izle: Gold Outlook 2019 เศรษฐกจโลกในยค สงครามการคา โอกาสการกลบมาของราคา ทองคำ จรงหรอ?