SSCB NEP'i Uyguladı - Tarih

SSCB NEP'i Uyguladı - Tarih


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Münih Pitch'i Kurtarıyor
OTje Komünist rejimi, Sovyet ekonomisini işler durumda tutmak ve nüfusu beslemek için tavizler vermek zorunda kaldı. Sovyet lideri Vladamir Lenin, Yeni Ekonomi Politikasını uyguladı. Ayrıca, küçük çiftçilerin topraklarında çalışmaya devam etmelerine izin vermek için Tarım Yasasını da uyguladı. Bunların hiçbiri yüz binlerce insanı öldüren bir kıtlığı önlemeye yetmedi.

Beyaz Rusların yenilgisi, yeni kurulan Sovyetler Birliği'nde Bolşeviklere karşı muhalefeti sona erdirmedi. Eski Rus İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde muhalefet devam etti. Ancak Kızıl Ordu, kendisine karşı çıkmaya devam eden tüm güçleri yavaş yavaş yendi. Sovyet hükümeti askeri cephede galip gelirken, ekonomik olarak yeni komünist hükümetin politikalarının feci etkileri oldu. Ekonomi bir bütün olarak durma noktasına geldi ve zengin tarımı miras alan Sovyetler Birliği bir anda nüfusunu besleyemez hale geldi.

Sovyet lideri Vladimir Lenin, ülkeyi ayakta tutmak ve Komünist Parti'nin kontrolünü sürdürmek için ideolojik tavizler vermesi gerektiğini anlamıştı. Mart 1921'de Yeni İktisat Politikası'nı (NEP) açıkladı. Politika kapsamında yeniden küçük dükkanlar kurulabilir ve bireyler Uluslararası Ticaretle meşgul olabilir. Yeni ekonomik politika, SSCB'nin bir kez daha diğer ülkelerle ticarete başlamasına izin verdi. Devlet, köylülerin yetiştirdiği tüm tarımsal ürünlere el koymayı bıraktı, bunun yerine %50'sini vergilendirerek kalanını satmalarına izin verdi. Lenin 21 Mart'ta Tarım Yasasını çıkardı; altında, küçük çiftçiler topraklarını dokuz yıl boyunca elinde tutacaktı. Lenin, 6 Mayıs'ta Pravda'da, kapitalizmin ilerlemesini engelleyemeyiz, ancak Rus Devlet kapitalizmini geliştirmeye çalışabiliriz diye yazmıştı.

Bu eylemler Sovyetler Birliği'nde gelişen bir kıtlığı önlemeye yetmedi. Times bu hesabı yayınladı.

"Tarlalar yanmış ve sadece şurada burada birkaç mısır sapı görünürken, zavallı adamlar, kadınlar ve çocuklar, otları, kuru yaprakları ve otları yiyip pasta yapan kır hayvanları gibi, yaşamı desteklemek için umutsuz girişimlerde bulunuyorlar. meşe palamudu çiçeği, toz haline getirilmiş hayvanların kemiklerini yiyerek, zaman zaman sakatatlarını bile yutarak, panik onları yakalar ve yüzlercesi köylerinden kaçar, kapılarını çiviler ve bazen vahşi bir umutsuzluk nöbeti içinde terkedilmiş konutlarını kurarlar. ateş.

Ruslar yardım için ABD'ye ve dünya topluluğuna döndü. Amerikan Yardım İdaresi kuruldu ve Herbert Hoover, malzemelerin dağıtımından sorumlu hale getirildi. Milletler Cemiyeti Mülteciler Komiseri olan Norveçli Dr. Fridjof Nansen ile yakın çalıştı. Yiyecekler Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'daki ülkelerden geldi, ancak yüz binlerce insanın açlıktan ölmesini durdurmaya yetmedi.


Rus Arşivlerinden Açıklamalar Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri

Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, yıllar içinde temkinli işbirliği ve genellikle sert süper güç rekabeti arasında geçişlere yol açan karmaşık bir ideolojik, politik ve ekonomik faktörler etkileşimi tarafından yönlendirildi. İki ülkenin siyasi sistemlerindeki belirgin farklılıklar, kilit politika konularında karşılıklı bir anlayışa ulaşmalarını çoğu zaman engelledi ve hatta Küba füze krizi örneğinde olduğu gibi, onları savaşın eşiğine getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti başlangıçta Sovyet liderlerine Rusya'yı I. Dünya Savaşı'ndan çıkardığı için düşmandı ve ideolojik olarak komünizme dayalı bir devlete karşıydı. Amerika Birleşik Devletleri 1920'lerin başında Sovyetler Birliği'nde bir kıtlık yardımı programına girişmesine ve Amerikan işadamlarının Yeni Ekonomik Politika döneminde (1921-29) burada ticari ilişkiler kurmasına rağmen, iki ülke 1933'e kadar diplomatik ilişkiler kurmadı. Joseph Stalin rejiminin totaliter doğası, Batı ile dostane ilişkilerin önünde aşılmaz bir engel oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı, iki ülkeyi Nazi Almanyası'nı yenmek ortak amacına dayanan ittifaka soksa da, Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'ya yönelik saldırgan, antidemokratik politikası, daha savaş bitmeden gerginlik yaratmıştı.

Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, önümüzdeki otuz yıllık süper güç çatışması ve nükleer ve füze silahlanma yarışı sırasında birbirlerinden çok uzak kaldılar. 1970'lerin başlarından itibaren, Sovyet rejimi bir déacutetente politikası ilan etti ve Batı ile ekonomik işbirliğini ve silahsızlanma müzakerelerini artırmaya çalıştı. Ancak Sovyetlerin insan hakları konusundaki tutumu ve 1979'da Afganistan'ı işgal etmesi iki ülke arasında yeni gerilimler yarattı. Bu gerilimler, 1989'daki dramatik demokratik değişiklikler, geçtiğimiz yıl boyunca Komünist sistemin çöküşüne yol açana ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ve aynı zamanda eski ülkenin diğer yeni ulusları arasında benzeri görülmemiş yeni bir dostluğun yolunu açana kadar var olmaya devam etti. Sovyetler Birliği.


YENİ EKONOMİ POLİTİKASININ BAŞLAMASI

Rus İç Savaşı sırasında Bolşevikler, savaş komünizmi olarak bilinen bir dizi ekonomik politikayı bir araya getirdiler. Bunlar arasında köylülerden tahıllara zorla el konulması, özel ticaretin yasaklanması ve gıda ve tüketim mallarının dağıtımı da dahil olmak üzere tüm ekonomi üzerinde devlet kontrolüne yönelik bir girişim vardı. İç savaşın kaosunda, üretim ve karneye ilişkin hükümet koordinasyonu sıklıkla başarısız oldu ve halk hayatta kalabilmek için büyük çapta yasadışı özel ekonomik faaliyete girişmek zorunda kaldı.

1921'e gelindiğinde iç savaş ve savaş komünizmi ekonomiyi harap etmiş ve birçok şehrin nüfusunu azaltmıştı. Sovyet rublesi neredeyse değersizdi. Köylülerin tahıl kaynaklarına el konulması, hasatlarda feci düşüşlere ve yaygın kıtlığa katkıda bulundu. Sanayide ve madencilikte üretim, savaş öncesi toplamların yaklaşık beşte birine düştü. Kentsel nüfus, işsiz fabrika işçileri olarak düştü ve diğerleri yiyecek bulmak için şehirlerden kaçtı. Bolşevik liderler, iç savaşın sonunda, destek üssü olarak gördükleri kentli işçi sınıfındaki düşüşten derinden endişe duyuyorlardı.

Ekonomik felaket, Bolşevik yönetimine karşı yaygın bir kızgınlığı besledi. Kızıl Ordu 1920 sonlarında son büyük Beyaz güçleri yenerken bile, Tambov, Ukrayna, batı Sibirya, Beyaz Rusya ve Volga Nehri boyunca uzanan birkaç ilde köylü isyanları patlak verdi. Şehirlerde işçiler daha iyi tayın, daha fazla siyasi özgürlük ve fabrikaları üzerinde daha fazla kontrol için grev yaptılar. Petrograd'daki (şimdi St. Petersburg) grevcilere sempati duyarak, denizciler Mart 1921'de Finlandiya Körfezi'ndeki Kronstadt deniz üssünün kontrolünü ele geçirdiler. Kronstadt isyanı, rejimin donanmadaki desteğini bile kaybettiğini ortaya koydu. 1917'den bu yana kilit siyasi temeller. Radikal politika değişiklikleri için sahne hazırlandı.

Onuncu Parti Kongresi'nde Vladimir Lenin, zorlayıcı tahıl taleplerinin, taleplerden çok daha düşük bir düzeyde belirlenmiş bir tarım vergisi ile değiştirildiğini duyurdu. Bu, Sovyet ekonomisini canlandırmayı ve köylüleri uzlaştırmayı amaçlayan bir dizi önlem olan Yeni Ekonomik Politika'nın başlangıcıydı. NEP politikaları 1921–1922 boyunca kademeli olarak gelişti. Önemli bir hüküm, küçük ölçekli ticaretin yasallaştırılmasıydı. Tahıl talebinin sona ermesiyle birlikte, bu, köylüleri ektikleri toprak miktarını artırmaya ve üretim fazlasını pazarlamaya teşvik edecektir. Sovyet hükümeti ayrıca özel kişilerin belirli sanayi dallarında devletten fabrika kiralamasına izin verdi. Ve Sovyet para birimini istikrara kavuşturma çabası içinde, hükümet, devlet tarafından işletilen işletmelerin bütçelerini dengelemesi (hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı) bir yetki verdi.

Lenin, NEP'i sosyalizme giden yolda daha da ilerlemeden önce gerekli olan geçici bir geri çekilme olarak tanımladı. Nikolai Buharin gibi bazı komünist liderler, görünüşe göre NEP'i sosyalizmi inşa etme sorunlarına uzun vadeli bir çözüm olarak görmeye başlamış olsalar da, çoğu NEP'e şüpheyle bakmaya devam etti. Parti yorumcuları sık sık NEP'in özel girişimciler ve varlıklı köylüler (kulaklar) gibi "sınıf düşmanlarını şımarttığından" şikayet ettiler. NEP karşıtları, bunun kapitalizmin rönesansına ve nihayetinde Sovyet hükümetinin devrilmesine yol açacağından korkuyorlardı.


Stalin Döneminde Sanayi ve Tarım

FY planlarının hedeflerini gerçekleştirmeleri için işçilere ilham vermek için birçok propaganda kullanıldı.

 • Planların kahramanca hedeflerine odaklandı
 • Planların kutlanan başarıları
 • Planlar kapitalizmin yıkımına yol açacak

Basitçe bir hedefler listesi ve ekonominin NASIL işleyeceği ve güçlü bir ekonomi yaratacağı ile ilgisi yok, sadece Stalin tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılan bir propaganda kampanyası.

Stalin'in ekonomi politikaları altındaki başarılar:

Demir, çelik, kömür ve elektrik üretimi büyük ölçüde arttı.

sanayi 1927 1940
Elektrik (milyon ton) 5.05 48.30
Petrol (milyon ton) 11.7 31.1
Pik demir (milyon ton) 3.30 14.9
Çelik (milyon ton) 4.00 18.30
Kömür (milyon ton) 35.40 165.90

SSCB'nin doğal kaynaklarından yararlanmak için yeni fabrikalar kurarak elde edildi.

Planların büyük başarısı, Moskova Metrosu'nun 1935'te açılan ilk hatları, Moskova çevresinde kolay ulaşım, dolayısıyla malları daha verimli bir şekilde taşıdı.

 • SSCB'de çok düşük olan işçiler, SSCB'de İngiltere, ABD veya Batı Avrupa'dakinden daha az üretkendi.
 • Düşük ücret ve uzun çalışma saatleri nedeniyle çok çalışmak için çok az veya hiç teşvik yok. (1. FYP)
 • Stakhanov hareketi

Stakhanovcu hareket, II. ikinci FYP 1935'te sosyalist rekabetin yeni bir aşaması olarak. Stakhanovcu hareket, adını maden çıkaran Aleksei Grigorievich Stakhanov'dan aldı. 102 ton 6 saatten kısa sürede kömür

Sonuç olarak, onun gibi olmak isteyen işçiler onun rekorlarını kırmak istediler ve bu nedenle İngiltere'de verimlilik arttı.

Endüstri: Tahmini verimlilik kazanımları:
kimyasallar 34%
Elektrik 51%
Kömür madenciliği 26%
Petrol üretimi 25%

 • FY yeniden silahlanma açısından çok başarılı planlar yapıyor.
 • Savaş yaklaştıkça ekonomik planlamacının öncelikleri silah üretimi.
 • 1940'a gelindiğinde, hükümet harcama önceliklerinin 1/3'ü silah üretimi üzerineydi.

Yine de, çelik gibi kaliteli malzeme kıtlığı silah üretimini yavaşlattı.

Planlarla ilgili sorunlar:

 • Düşük üretim kalitesi
 • Planlar kalite için değil, üretim için hedefler koyar.
 • Fabrika yöneticileri, gerçekte ne üretilirse üretilsin, büyük miktarlarda ürettikleri için ödüllendirildi.
 • Planlar, hangi malzemelerin kullanılacağını belirtmedi, bu nedenle farklı fabrikalar arasında çok az koordinasyon vardı.
 • Üretilen malzemeler genellikle bir fabrikada depolanır ve kullanılmadan çürümeye bırakılırdı.
 • Üretilenin %40'ı boşa gitti.
 • Stalin, ekonomiyi çalıştıran ekonomik planlamacıları ve endüstriyel yöneticileri tasfiye etti.
 • Stalin, Gosplan üyelerine, 3. 5YP'nin asla bitmediği bir dereceye kadar saldırdı.
 • 5Y planlarının taleplerini karşılamak için Gosplan üzerinde büyük baskı.

Tüketici malları:

Gıda ayakkabısı ve giysisi gibi tüketim mallarının sürekli kıtlığı. Eksiklikler aşağıdakilerin sonucuydu:

 • Stalin'in öncelikleri: Tüketim üretiminden ziyade ağır sanayi ve savunma.
 • Kötü planlama, planlamacılar genel tüketicilerin ihtiyaçlarını öngörmediler.
 • Kötü üretim teknikleri. 1930'ların ortalarına gelindiğinde, sovyet ekonomisi demir ve çelik gibi büyük miktarlarda hammadde üretmede başarılıydı. Ancak tüketim malları, ekonominin henüz sahip olmadığı daha karmaşık teknikleri gerektiriyordu.

Barınma ve yaşam koşulları:

 • 1928-41'den önemli bir konu. Planlar, kentsel işgücünde büyük bir artış gerektiriyordu. Ancak gerekli konut asla inşa edilmedi.
 • 1928-1941 arası kötü yaşam koşulları
 • Daha iyi bir yaşam standardı, Stalin için bir öncelik değildi.
 • Tüketim mallarının karneye bağlanması, Stalin'in ekonomisinde değişmez bir özellikti.
 • Çalışma koşulları çok ağırdı.
 • İşçiler haftanın yedi günü çalışmaya zorlandı.

Kara borsa:

Beş Yıllık Planlar serbest piyasayı sona erdirmeyi başaramadı ve bu nedenle mal kıtlığı, tüketicilerin, sahte evrak işlerini örterek haklı çıkaran işçiler tarafından çalınan malları satın alabilecekleri bir karaborsanın büyümesine yol açtı.

Stalin'in sanayi politikalarının sonucu:

+ 1928'den önce, SSCB, küçük bir işçi sınıfına sahip, büyük ölçüde kapitalist bir tarım ekonomisiydi.

+ 1941'de SSCB, Alman Ordusunu yenmek için gerekli kaynakları üretebilen güçlü, kentsel, endüstriyel bir ekonomiydi.

– Silah üretimi, tüketim mallarının masrafına yol açtı.

Kaynakların israfı, ekonomik büyümenin daha yüksek yaşam standartlarına yol açmamasının güçlü bir nedeniydi.


Lenin'in Yeni Ekonomi Politikası: Neydi ve Sovyetler Birliği'ni Nasıl Değiştirdi

1921 yılına gelindiğinde Rusya ekonomisi Savaş Komünizminin etkilerinden zarar görmüştü. Sosyalizm iyi bir notla başlamamıştı ve Vladimir Lenin ekonominin talihsiz durumuyla ilgilenmeye başlamıştı. Benimsediği yoksul ekonomiye ve onu nasıl iyileştirmeyi planladığına verdiği yanıt, Yeni Ekonomik Politika ya da adını "eski" Çarlık ekonomik "politikası"na kıyasla "yeni" olmasından alan N.E.P. olarak adlandırıldı.

N.E.P. devlete sermaye getirmek ve ekonomik olarak gelişmesine yardımcı olmak için ustaca tasarlanmıştı. Bununla birlikte, bazı sosyalistler, serbest piyasa ekonomik tarzıyla çok ileri gitmiş olabileceğine ve muhtemelen Sovyetler Birliği'ni kalıcı olarak kapitalist bir ekonomiye sahip olmaya yönlendirebileceğine ve bu da sosyalist önceliği ortadan kaldırabileceğine inanıyor. Ancak asıl plan, ekonomi sosyalizme ulaşacak kadar güçlü olana kadar kapitalizmi tesis etmekti.

1917'deki Bolşevik Devrimi'nden sonra Vladimir Lenin ve partisi, kendilerini, o sırada toplumsal zorluklarla boğuşan Rusya'nın ekonomisi için neyin uygun olacağını düşünürken buldular. Devrimden önce, temelde yalnızca üç sınıf insan vardı: Köylüler, Soylular ve Romanovlar. Bazı reformlar yapılmış olmasına rağmen, köylülere hala kötü davranıldı ve soylular tarafından istismar edildi. Aynı zamanda Rusya ekonomisini olumsuz etkilediği gibi Rus toplumunu da büyük ölçüde etkileyen Birinci Dünya Savaşı yaşanıyordu.

İlk uygulamaya konulan şey "Savaş Komünizmi" idi.&rdquo Adının verilmesinin nedeni, bunun İç Savaş sırasında kullanılan ekonomik bir yöntem olması gerektiğiydi, ancak gerçekte savaştan önce başladı ve savaştan sonra da yürürlükte kaldı. 1921'e kadar savaş. Bolşevikler iktidarı ele geçirdiğinde, Lenin ülke içindeki sorunları sadece ekonomik olarak değil, sosyal olarak da hafife aldı. Devrimi izleyen ilk birkaç ay içinde değiştirilebilecek her şey değişti (Lenin, 5). Sovyetler Birliği'nin ilk aylarında yapılacak değişikliklerin en derini, kapitalistlerden özel mülkiyetin alınmasıydı: tarım arazileri, fabrikalar, değirmenler, demiryolları, bankalar ve diğer mülkler tazminatsız (Lenin, 5).

Lenin, mevcut hükümeti ve halkını alıp tam anlamıyla Komünizme dalmakla hata yaptı, henüz hepsinin böyle bir dönüşüm için ekonomik olarak donanımsız olduğunu fark etmedi (Caplan). Bununla birlikte, işsizlik oranı tavan yaptı. Hemen hemen tüm imalat ve perakende satışlar kamulaştırıldı ve köylülerin hasadı devlet tarafından zorla el konuldu, bunların hepsinin Devlete gideceği ve bunun üzerine eşit olarak dağıtılacağı düşüncesiyle. Hem sivil hem de askeri kişileri devlete hizmet vermeye zorlayan zorunlu çalışma politikaları da uygulamaya konuldu.

Lenin, sorunları ve kapitalizme dönüşün bariz çözümünü ele alırken söylediği gibi, eşi benzeri görülmemiş şekilde yerinden edilmiş ülkenin nasıl daha yeni yeni toparlanmaya başladığını, yıkımının tüm derinliğini henüz yeni fark ettiğini, en çok acıyı nasıl çektiğini anlatıyor. korkunç zorluklar - sanayinin durması, mahsul kıtlığı, kıtlık, salgın hastalıklar" (Lenin). Sonunda Bolşevikler, Rusya'nın kıtlık, kaynak yetersizliği ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalık gibi bir dizi koşuldan bu Savaş Komünizminin altında boğulmaya başladığını anladılar. Bununla Lenin, &ldquoBiz tarihi mücadelemizin en yükseğine ve aynı zamanda en zor aşamasına yükseldik.&rdquo

25 Nisan 1921'de Lenin, "artık-gıda ödeneği"nin veya Devletin hakkı olan köylülerin belirli bir miktarını tahsis eden politikanın yerini alacak Ayni Vergi politikasını uygulamaya koydu. Toplanan ürünler doğrudan Devlete gidecek ve daha sonra herkesin yiyeceğe sahip olmasını sağlamak için ülkenin geri kalanına dağıtılacaktı. Teorik olarak geçerli bir sistem gibi görünüyordu. Ancak uygulamaya koyulduktan sonra, çok fazla insan olması ve yeterli gıda olmaması nedeniyle ülke kısa sürede kıtlık ile karşı karşıya kaldı. Hükümet bunu düzeltmek için çaresizdi.

Bununla birlikte, artık gıdaya elkoyma sistemini sabit bir vergiyle değiştirecek olan Ayni Vergi politikası (ki bu köylüler önceden haberdar edilecekti), Savaş Komünizminin köylülere yüklediği yükleri hafifletmeyi amaçlıyordu ve, bu nedenle, çalışma motivasyonlarını geliştirin. Lenin'in dediği gibi, &ldquoKöylüler artık daha büyük bir güvenle ve iradeyle çiftliklerinde çalışmaya başlayacaklar ve asıl mesele bu.&rdquo Ayni Vergi köylüleri üretimi artırmaya teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda onlara ürettiklerini kâr için pazarda satma özgürlüğü, Savaş Komünizminde izin verilmeyecek bir şeydi.

Tesadüfen Lenin, Rusya ekonomisi anlık komünizmin ağırlığı altına girerken, köylülerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğunu ve hükümet Proletarya için kurulmuş olmasına rağmen, meselenin gerçeği şuydu ki, mesele sadece küçük bir yüzdeydi. nüfusun çoğunluğu (%10 bile değil) gerçek bir fabrika işçisi nüfusunu oluşturuyordu ve geri kalanların çoğu köylüydü. Bu nedenle, bu Yeni Ekonomi Politikasında dikkate alınmaları gerekecekti, çünkü onlar olmasaydı, tıpkı Savaş Komünizminde olduğu gibi, ekonomi acı çekmeye devam edecekti.

Ekim 1921'deki Siyasi Eğitim Bölümlerinin 2. Kongresi sırasında Vladimir Lenin, Savaş Komünizminin yıkıcı etkileri nedeniyle Yeni Ekonomi Politikasını ve onun hemen uygulanmasının gerekliliğini tartışmaya başladı. Amaç, kapitalizmi küçük burjuva ekonomi politikası ile komünist ekonomi politikası arasında bir tür köprü olarak kullanmak olsa da, zaferin ilk aylarında Bolşeviklerin komünizme doğru başvurmaya karar vermelerinde hatanın yapıldığı sonucuna varıldı.

Ancak durum böyle değildi ve sonuç olarak Rusya, yetersiz beslenmeye, hastalığa ve ölüme yol açan, dolayısıyla işçi sınıfını ve köylüleri etkileyen, dolayısıyla Rusya üzerinde tamamen korkunç bir etkiye sahip olan akut gıda kıtlığı yaşadı. Yeni Ekonomi Politikası'nın her şeyden çok "kostratejik bir geri çekilme" olduğuna karar verildi. Bu kesinlikle kalıcı bir şey olmayacaktı, sadece Rusya'yı Savaş Komünizminin yarattığı yüklerden kurtarmanın ve bunun yerine gıdaya el koyma ve tarım arazilerinin millileştirilmesi prosedürlerini bir tür serbest piyasa ekonomisiyle değiştirmenin bir yolu olacaktı. özel iş.

Lenin'in belirttiği gibi, &ldquoekonomik ve politik olarak Yeni Ekonomik Politika, bize tamamen sosyalist bir ekonominin temelini inşa etme imkanını sağlar&rdquo, kapitalizmin varlığına dayandırılması gerekiyordu. Temelde kapitalist ekonomi ve komünist siyasetin bir bileşimi olurdu. Büyük işletmeler, "küçük burjuvazinin" veya kapitalist emperyalistlerin, büyüyen Sosyalist toplum üzerinde çok fazla güç kazanmamasını veya onun önüne geçmemesini sağlamak için yine de kamulaştırılacaktı. Lenin, kapitalizmin, henüz ortadan kaldırdıkları varlık olan emperyalizme yol açacağına inanıyordu.

N.E.P. sermayenin emeğin bir sonucu olmasını sağlamak için kapitalizmi manipüle etmenin bir yoluydu, ancak emperyalizm sisteme sızıp gücü yeniden kazanamazdı. Sosyalist bükümün yanı sıra, Yeni Ekonomik Politika, Sovyetler Birliği'nin komünizmi başarılı bir şekilde tanıtmak için ekonomiyi iyileştirmek için geçici bir kapitalizm tadı yaşaması için tasarlandı. Yeni Ekonomik Politika, kapitalizmi önemli ölçüde restore etmek anlamına geliyordu. Daha önce de belirtildiği gibi, gıda tahsis sistemi ve gıdaya el koyma politikası kaldırılacaktır. Karşılığında, köylülerin vergi toplandıktan sonra arta kalanları serbestçe (kâr için) satmalarına izin verilecekti (bu vergi küçük ve karşılanabilir olacaktı). Artık dış ticarete ve işletmelerin leasingine de izin verilecekti (Lenin, 64).

Eylem planı, Savaş Komünizmi yıllarında harap olan fabrikaları yeniden inşa etmek ve yeniden açmak ve bu fabrikalarda proletarya sınıfının yeniden istihdam edilmesini sağlamak, alınıp satılabilen ürünler üretmeye karar verildi. ve yararlıydı, yaşamı iyileştirecek ve Devleti iyileştirecek olanlar. Lenin'in bu konuda belirttiği gibi, fabrikalar toplumsal olarak yararlı malzemelerin üretimiyle meşgul olacaklardı. vurgunculukta değil, satılık çakmak yapımında değil, pek yararlı olmayan, ancak sanayimiz harap olduğunda kaçınılmaz olan diğer "işlerde" (Lenin, 66).

Bolşevikler arasındaki en büyük endişelerden biri "Kim kazanacak, Kapitalist mi, Sovyet İktidarı mı?" idi (Lenin, 65). Gerçekten de, Kapitalistlerin yönetimi ele geçirme ve bir kez daha emperyalist bir hükümete ve ekonomiye geri dönme olasılığına ilişkin doğrulanmış bir korku vardı. Lenin'in bu özel belgede dediği gibi, "kapıdan, hatta birkaç kapıdan (ve farkında olmadığımız, bizsiz ve bize rağmen açılan birçok kapıdan) girmesine izin verdiğimiz kapitalist" ,&rdquo (Lenin, 65).

Lenin'e göre iki seçenek vardı: Ya kapitalistler komünistleri ele geçirip kovuyorlar ya da kapitalizm, devlete boyun eğerken ve hizmet ederken proletarya ve köylüler tarafından kullanılıyor (Lenin, 66). Kapitalizm Komünizmi devirir ve hakim dava haline gelirse, daha önce iktidarda olan aynı eski rejimin bir kez daha var olma şansı her zaman vardı, bu da Lenin'in ve Partisi'nin tüm sıkı çalışmasının ortadan kalkacağı anlamına gelirdi. israf etmek ve aslında komünizmin çöküşünden ve baskıcı emperyalizmin (teknik olarak) bir kez daha hoş karşılanmasından sorumlu olmak.

Yeni Ekonomi Politikasının teklifinde büyük ölçüde vurgulanan bir şey, &ldquoKişisel Teşvik ve Sorumluluk İlkesi&rdquo idi. Daha önce de belirtildiği gibi, N.E.P. köylüler arasında serbest ticarete izin vermek ve az miktarda olması garanti edilen vergiyi ödedikten sonra (hangisini tercih ederlerse) tutmalarına veya satmalarına izin vermek anlamına gelir. Her iki durumda da, Devletin halkına vereceği büyük bir güven ve inanç vardı. Daha önce de belirtildiği gibi, altta yatan bir korku vardı, kapitalizm çok güçlenecek ve Komünist partiyi ele geçirecekti ve bu elbette dikkate alındı.

Sovyet halkının artık sadece Bolşevikleri ve Komünist Partiyi savunması değil, aynı zamanda Komünizm davasını da savunması bekleniyordu. Onlardan, bir ayaklanmaya yol açmaları veya dava için tehlikeli olarak görülmeleri halinde, komünist değerleri saklamaları ve kapitalistlere karşı savaşmaları bekleniyordu. Lenin'in dediği gibi, "Şimdi düzenden ve disiplinden ayrılan, düşmanın içeri girmesine izin veriyordur" (Lenin, 71). Bunun bir sorun haline gelmemesini daha da sağlamak için Sovyet hükümeti, kapitalizmi kontrol altında tutmak için uygulanacak birçok taktiği tartıştı. 17 Ekim 1921'de gerçekleşen 2. Siyasal Eğitim Daireleri Kongresi'nde Lenin, partisine "İdam cezası da dahil olmak üzere katı, sert tedbirler alındığını, eski devletlerin bile kabul ettiği tedbirler olduğunu" söyleyerek bu önlemlerin bazı gerçeklerinin üzerinden geçti. hükümet uygulamadı&rdquo (Lenin, 71).

Belgelerinin derinlemesine analizi ve Komünizme, emperyalizme ve kapitalizme karşı olan inançlarının güçlü bir şekilde ifade edilmesiyle açıkça görülse de, bazılarına kapitalistlerin neredeyse paranoyak bir kaygısı olduğu anlaşılıyor. Sadece kapitalizmin tehlikelerini ve Komünizme katılmayacakların kaçınılmaz şansını kabul etmekle kalmıyor, bunun onun için gerçekten gerçek bir korku olduğuna dair inkar edilemez kanıtlar var. Bu paranoyanın bir örneği, Sovyet halkının şimdi nasıl kapitalistlerle yan yana çalışmak zorunda kalacağından ve bir kalabalığın arasından sıyrılmanın nasıl zor olacağından bahsetmesidir. Ancak, &ldquoOnların sizden kâr elde edecekleri gerçeği. & rdquo ve &ldquo, sizinle birlikte çalışarak kendilerini zenginleştireceklerdir&rdquo (Lenin, 72).

Ne yazık ki Yeni Ekonomi Politikası kısa ömürlü olacaktı, çünkü Lenin'in 1924 yılının Ocak ayındaki ölümünden sonra, Sovyetler Birliği'ne Stalin'in rezil Beş Yıllık Planları aşılandı. Hemen Yeni Ekonomi Politikası terk edildi, bu hem iyi hem de kötü olacaktı. Bir bakıma, N.E.P. gerçekten de Sovyet ekonomisini iyileştirmişti, ancak yalnızca Birinci Dünya Savaşı sırasındaki seviyelere geri dönmüştü. Köylüler, hükümetin beklentilerini karşılıyorlardı (bu nedenle, serbest piyasa ekonomisi tarzının koşullarına ilişkin anlaşmanın kendilerine düşen kısmına uymuyorlardı), bu, Savaş günlerinin umutsuzluğuna kıyasla ilerleme kaydedildiği anlamına geliyordu. Komünizmde yeterli ilerleme sağlanamadı. Stalin'in zihninde N.E.P gitmek zorundaydı!

Yeni Ekonomi Politikası, korkunç bir ekonomik başarısızlık, kıtlık ve işsizlik dönemini tedavi etmek için akıllıca yaratıldı. Emperyalizmden komünizme doğrudan geçişte hata yapıldı, temel ekonomik ve sosyal yasalara göre bu gerçekleşemez. Sonuç olarak, kolektif çabayı, kapitalizmi ve Devlete hizmeti bir arada barındıran yeni bir yaklaşım ortaya çıktı. Doğal olarak N.E.P. Sovyet ekonomisinde veya siyasetinde kalıcı bir demirbaş olması amaçlanmamıştı, daha çok bir basamak taşı ve aynı zamanda ekonomik durumu kapitalizmi kullanarak iyileştirmenin bir yolu olarak değil, Komünist bir bükülme ile: serbest piyasalara ve serbest ticaret ve satış şansı olsaydı, ekonomi hala Devlete ve NEP'in getirdiği sermayenin ana amacına boyun eğecekti. Devleti, halkını ve partisini gerçek anlaşmaya hazırlamak için güçlendirmek olacaktır: Komünizme.

Bu akıllı planın arkasındaki dehanın hikmetli sözlerini bir kez daha kullanarak, “Çalışan herkesin kendisini işçi ve köylü devletini güçlendirmeye adamasını sağlamalıyız” (Lenin, 72). Onun Yeni Ekonomik Politikası aracılığıyla, sadece neyin ne olduğuna bir göz atmakla kalmıyoruz. abilir ama aynı zamanda Devlete, onun refahına ve en önemlisi Sovyet Halkına olan bağlılığı, tutkuyu, disiplini ve neredeyse takıntıyı daha iyi anlıyoruz.

Ancak şunu merak etmek gerekir: Yeni Ekonomi Politikasının gelişmesi için sadece üç yılı vardı. Ya Lenin daha uzun yaşasaydı ve böylece komünizm altındaki kapitalizm sistemini canlı tutsaydı? Bu, bugüne kadar tartışılan ve sorgulanan bir şeydir. Dindar Leninistler, Lenin'in Yeni Ekonomik Politika'yı belki bir on yıl daha uzun süre yaşamış olsaydı, aralarındakiler arasında, istekli olmaktan da öte, iddia etmek zorunda kalacaklardı. birçok başka şeyler gelişecekti ve belki de küçük hatalar düzeltilecekti. Vladimir Lenin, anlık Komünizmin sonuçlarını yaşadıktan sonra, uzunluğu bilinmeyen ve sınırsız olan istikrarlı, başarılı bir ekonominin zamanla hasat edileceğine inanıyordu.

Referanslar

Alfred G. Meyer, komünizm (New York: Random House, 1984), 36-48.

Dominik Salvatore, Ulusal Ekonomik Politikalar (Westport: Greenwood Press, 1991)

Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, ed. Francis B. Randall, Doktora (New York: Simon & Schuster Inc.)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. ben, ed. A. Fineberg (New York: Uluslararası Yayıncılar)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. II, ed. A. Fineberg (New York: Uluslararası Yayıncılar)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. VII, ed. A. Fineberg (New York: Uluslararası Yayıncılar)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. VIII, ed. A. Fineberg (New York: Uluslararası Yayıncılar)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. XXXII, ed. Yuri Sdobnikov (Moskova: Progress Publishers, 1965), 133, 214, 366-367.

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. XXXIII, ed. David Skvirsky ve George Hanna (Moskova: Progress Publishers, 1966), 21-25, 60-66.

V.I. Lenin, Tek Ciltte Seçilmiş Eserler, (New York: International Publishers Co., Inc., 1974) 325-329, 640, 650-652.

Nicholas V. Riasanovsky ve Mark D. Steinberg, Rusya Tarihi (New York: Oxford University Press, 2005), 484-485.

Alfred G. Meyer, komünizm (New York: Random House, 1984), 36-48.

Dominik Salvatore, Ulusal Ekonomik Politikalar (Westport: Greenwood Press, 1991)

Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, ed. Francis B. Randall, Doktora (New York: Simon & Schuster Inc.)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. ben, ed. A. Fineberg (New York: Uluslararası Yayıncılar)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. II, ed. A. Fineberg (New York: Uluslararası Yayıncılar)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. VII, ed. A. Fineberg (New York: Uluslararası Yayıncılar)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. VIII, ed. A. Fineberg (New York: Uluslararası Yayıncılar)

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. XXXII, ed. Yuri Sdobnikov (Moskova: Progress Publishers, 1965), 133, 214, 366-367.

V.I. Lenin, Seçilmiş Eserler Vol. XXXIII, ed. David Skvirsky ve George Hanna (Moskova: Progress Publishers, 1966), 21-25, 60-66.

V.I. Lenin, Tek Ciltte Seçilmiş Eserler, (New York: International Publishers Co., Inc., 1974) 325-329, 640, 650-652.

Nicholas V. Riasanovsky ve Mark D. Steinberg, Rusya Tarihi (New York: Oxford University Press, 2005), 484-485.

Alıntıyı Kaydet » (EndNote, ProCite ve Reference Manager ile çalışır)


SSCB NEP'i Uyguladı - Tarih

Yeni Ekonomi Politikası (NEP)

1921 YILINDA İŞÇİ SINIFININ DURUMU

İç savaştan sonra Sovyet işçi sınıfı neredeyse ortadan kaybolmuştu. En iyi zamanlarda bile nüfusun küçük bir azınlığıydı ve büyük ölçekli sanayide asla 3 milyondan fazla oluşturmadı. 1921'de bu sayının yarısından azı istihdam edildi. Sözde çalışanlar, fabrikalar boşta kaldığı için çoğu zaman işsizdi. Bu işçilerin çoğu, küçük işler yaparak veya karaborsada ticaret yaparak geçimini sağlayan yoksullardı. Bütün bunlar, Bolşevikler gibi işçi sınıfına dayalı partiler için göreli ekonomik ve siyasi zayıflığa yol açtı.

İŞÇİLER NASIL YÖNETEBİLİR?

İç savaş işçi sınıfını yok etmemiş olsa bile, Rusya gibi geri ülkelerde sosyalist devrimin karşı karşıya olduğu özel sorunlar hâlâ mevcuttu. Nikolai Buharin, burjuva devrimi ile proleter devrimler arasındaki farklar konusunda çok netti. Marxists traditionally had believed that just as capitalism emerged out of the old feudal order, so would socialism emerge out of bourgeois society.

However, as Bukharin pointed out, the bourgeoisie was not an exploited class and therefore was able to rule society long before its political revolution was effected. The workers are in a completely different position, however. They lack an independent economic base and suffer economic and cultural exploitation. Prior to its revolution, the working-class remains backward and therefore, unlike the bourgeoisie, is unable to prepare itself in advance for ruling all of society. It was only through the seizure of power and rule through a vanguard party that the workers could build socialism.

BUKHARIN AND THE PEASANTRY

Confronted by the decline of the working-class and the collapse of the Soviet economy during the wane of War Communism, Bukharin as well as the overwhelming majority of the Bolsheviks embraced the NEP. The NEP was unavoidable. The only way goods could begin to be circulated once again was through the marketplace. Bukharin, who had a realistic understanding of the relative weakness of the proletariat, surveyed Soviet society in this period and started to speculate about other social and economic forces that could propel socialism forward.

He came to the conclusion that the peasants would be such a force. Bukharin theorized that growth in private agriculture would eventually fuel industrial growth in the state sector. The peasant would first have a need for consumer goods and simple agricultural implements. As accumulation in the peasant economy progressed, he would begin to demand more capital-intensive goods such as tractors, fertilizer and machinery. Demand for such products would cause the state-owned heavy industries to grow as well.

The NEP, which was originally a tactic to lift the USSR out of the doldrums of War Communism, was now seen by Bukharin as a central component to the development of socialism.

Therefore, according to Bukharin, it was a mistake to attack the peasants, especially the wealthier peasants who could supply produce to the workers in the cities. The poorer farmers relied on subsistence farming and lacked the capacity to fill the breadbaskets in the urban marketplace. So Bukharin thought it made sense for the wealthy peasants to "enrich" themselves in order to ultimately build the socialist economy. Opposition to the wealthy peasants--the kulaks-- was an ultraleft and dangerous mistake.

Bukharin's major ally in the ruling party was Joseph Stalin.

PREOBRAZHENSKY'S DEBATE WITH BUKHARIN

Evgeny Preobrazhensky was a close political ally of Bukharin. They were left-Bolsheviks during the period of War Communism. They co- authored "The ABC's of Communism" and were leading theorists in the party. Preobrazhensky, who despite lacking a college education, was an accomplished economist. In his "New Economics", he attempted to apply the method of "Capital" to the Soviet economy. He was an organizer in the Urals who was constantly on the run from the Tsarist police and was one of the early supporters of Lenin's April Theses.

Preobrazhensky challenged Bukharin's pro-kulak policy. He saw a basic flaw in its logic: as long as heavy industry remained undercapitalized, it could not produce consumer goods to satisfy the peasants. The longer the Soviet Union waited to carry out modernization of its plants and equipment, the worse the shortage of industrial products would be. Preobrazhensky saw heavy taxation of the kulaks as the way to accomplish such an upgrade. In an article, Preobrazhensky used the term "exploitation" to describe this relationship of the socialist state to the peasants. This term caused a scandal among Bukharin and Stalin's supporters in the same manner as Bukharin's use of the term "enrich yourselves" caused a scandal in the left opposition.

From the very beginning, the so-called "scissors" phenomenon characterized the NEP. Trotsky first drew attention to this phenomenon of rising industrial prices and declining agricultural prices, which appeared graphically as an opened scissors, in the first few years of the NEP. It was attributable to the discrepancy between a shattered state-owned industrial infrastructure and a relatively thriving capitalist agricultural economy. The effect of the "scissors" was to cause the kulak to hoard farm products in an attempt to blackmail the state into cutting the prices of consumer goods. When the kulak hoarded crops, the workers went hungry and misery increased in the towns. This, in brief, was the pattern that would repeat itself until Stalin declared war on the kulaks.

The peasants had discovered that holding grain was more prudent than holding money. The state authorities could not make the peasants budge. At Rostov in the Ukraine the authorities issued an order to have the peasants deliver 25% of all flour delivered to state mills at a fixed price in 1924. The state was able to collect only 1/3 of the grain. The peasants withheld the rest.

In addition to the growing tensions between private growers and public authorities, tensions also arose in the countryside between the wealthy peasant and the overwhelming majority of poor peasants. The 1917 revolution distributed millions of small lots to the tiller, but their prospects were uncertain. In these mini-farms, horses were often nonexistent let alone tractors. Peasants used their own muscles to plow the land. Many of these mini-farms failed and the peasants became wage laborers on the kulak's farms.

A table in a Soviet academic journal from the period documents the trend. It shows the percentage of peasants in the Ukraine who lacked draft horses and machinery:

yıl % without draft horses % without machinery
1921 19 24
1922 34 30
1923 45 34
1924 46 42

The conditions noted above began to prevail throughout the USSR. The peasantry began subdividing into 2 groups: those who had animals and machinery loaned them to those who did not and those, who while not landless, lacked the means to improve their lot. It was to the first group that Bukharin and Stalin made their appeal.

Some 20 to 30% of the poorer peasants ate nothing but potatoes in the Ukraine in 1924. Those peasants who lost their land and descended into wage labor were superexploited. Typically, the farmworker worked unlimited hours, and child-labor was not unusual. In the Ukraine, 80% of the farmworkers were illiterate and their bosses often beat them. These workers probably did not share Bukharin's beliefs in the wonders of the NEP.

Bukharin, like Jim Lawler, was fond of citing Lenin's "On Cooperation" in support of the NEP. For Bukharin, this speech of the dead leader had implicitly endorsed his vision of the unhampered development of a wealthy peasantry.

The "actually existing" cooperatives as opposed to Bukharin's theory soon became part of the controversy with the left opposition. If the cooperatives were to have any merit as incipient socialist institutions, they would have to serve the interests of the middle and lower peasantry. In reality, the coop's consisted mainly of well-off peasants who used them as marketing instruments. Peasants engaged in subsistence farming had no role. When coop's allowed joint ownership of farm machinery, the poor peasant could usually not afford to hire them. A party investigator reported in 1925 that "capitalist principles have secured most favorable conditions for themselves under the cooperative flag". He added that the Bukharin-Stalin party leadership had taken as "an example of a movement towards socialism" what was really a movement towards capitalism.

While social differentiation in the countryside continued apace, the conflict with the socialist state authorities showed no signs of amelioration. There was little the state could do to placate the peasant. Soviet industry had not improved and therefore there were little or no consumer goods at an affordable price. The scissors remained open.

The state increasingly relied on grain exports to raise capital, but the kulaks stood in the way. In 1925, there was a goal to export 200 million bushels of grain but grain collection for the year 1925-26 fell short of a 780 million goal by exactly 200 million because of hoarding. The politburo suspended grain exports. Bukharin's vision of industrial expansion financed by the proceeds of grain surpluses began to fade. The kulak was the master of the situation, not the working-class. Mao's dictum that political power grew out of the gun barrel should read in this case that political power grows out of the grain barrel.

STALIN'S WAR ON THE KULAKS

By the late 1920's, fissures began to appear between Bukharin and Stalin over the NEP. Stalin began to sound the alarm against the kulak in terms reminiscent of Trotsky, Preobrazhensky and the left opposition, whose members were mostly jailed or exiled by then. Stalin's militancy disoriented many in the left opposition who questioned their role now that Stalin appeared to shift to the left. Trotsky had even given critical support to Stalin, a "centrist" in his view, against the "rightist" Bukharin who backed the kulaks.

The problem with this type of analysis is that lacked sufficient historical perspective to see how far Stalin had distanced himself from the working-class roots of Bolshevism. Stalin had emerged as an advocate for powerful elements of the Soviet bureaucracy, police and army who derived their privileges from collectivized property relations.

Bukharin gave political expression to the class interests of the wealthy peasantry while retaining some roots in the Bolshevik intelligentsia.

The left opposition had ties to the working-class of traditional urban centers such as St. Petersburg, but with the decline of the working- class the opposition's political power ebbed. Furthermore, many of the workers who had taken up residence in the cities in the mid-20's were basically transplanted peasants. These workers had little of the Marxist consciousness typical of the Russian working-class at the turn of the century. The workers who had entered the Communist Party during the "Lenin levy" came from this stratum.

When Stalin began to attack the kulaks, he borrowed much from Preobrazhensky's theoretical arsenal. Stalin, above all interested in maintaining his political supremacy, had no qualms about shifting from Bukharin's neo-SR peasant ideology to Preobrazhensky's industrializing model albeit in a heavily distorted form.

When Stalin unleashed the full power of the Soviet state against the peasant in order to collectivize agriculture, he did so in a manner that served neither the working-class nor the peasantry in the long run. He attacked in a manner that was typical of his administrative approach to political problems. This was no accident. It would be virtually impossible for the consummate bureaucrat to act in any other fashion.

Trotsky and his followers put up a gallant fight but they were basically generals without an army. They lacked the social weight to assemble a counterforce to Stalin. The left opposition was an alternative to Bukharin's pro-kulak policy and Stalin's anti-kulak extremism. Soundness of ideas, however, is no guarantee of their acceptance in society as we all know. Perhaps a timely application of some of Trotsky and Preobrazhensky's economic ideas could have forestalled the debacle of the 1930's, but history followed another path.

Bukharin remained a supporter of NEP-styled socialism to the very end. His break with Stalin was primarily over Stalin's cruelty and misleadership rather than his economic ultraleft turn. He eventually made peace with Stalin as did Preobrazhensky. This did not prevent Stalin from having the 2 old Bolsheviks tried and executed as "enemies of the state".

Stephen F. Cohen, the left-liberal historian from Princeton University, has authored an important political biography of Bukharin called "Bukharin and the Bolshevik Revolution".

Cohen views the NEP period as something of a golden age in Soviet history. He emphasizes, as Lawler does, the positive aspects of this period, but fails to truly come to grips with its passing. He tends to view the NEP as an experiment in social policy rather than a product of class relations at a given moment in history.

Cohen sees Bukharin's failure as something of a tragedy rather than as the inevitable byproduct of a clash between the interests of a peasant bourgeoisie and a bureaucratic caste.

Cohen's incomplete understanding of the NEP's role in Soviet history is reminiscent of his failure to comprehend Gorbachev's downfall. Cohen appeared on TV frequently to defend the moderate, NEP-like mixed-economy model of Perestroika. He never seemed to grasp that the demands of global capitalism were uppermost in US policy- maker's minds rather than the welfare of the Russian people.

I do not believe the NEP should serve as model for developing countries attempting to build socialism.

Since the fall of the Berlin wall, many on the left seem to have fallen in love with market socialism and the mixed economy. Some accommodation with capitalism might be unavoidable, but it appears to me that there is a difference between accommodation under duress and a theoretical model based on a dissolution of the class-struggle.

Basically, I regard recent infatuations with the mixed economy, market socialism or any other recycled versions of the NEP as abandonment of the class-struggle. I also think the left has to redefine and reclaim the notion of the dictatorship of the proletariat. The planned economy did not fail in the Soviet Union. What failed was an economy based on fiat.

The left has to come to grips with these issues in order to prepare for the 21st century. The only possible use we can make of the disasters of the 20th century is to strengthen our theoretical understanding of what is necessary for the next century.


Kaynakça

Bergson, Abram. (1961). The Real National Income of Soviet Russia since 1928. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Domar, Evsey. (1957). "A Soviet Model of Growth." İçinde Essays in the Theory of Economic Growth. New York: Oxford University Press.

Easterly, William, and Fischer, Stanley. (1995). "The Soviet Economic Decline: Historical and Republican Data." World Bank Economic Review 9 (3):341 – 371.

Maddison, Angus. (2001). The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Nove, Alec. (1993). Economic History of the USSR, 1917 – 1991, rev. ed. New York: Penguen.

Ofer, Gur. (1987). "Soviet Economic Growth, 1928 – 1985." Journal of Economic Literature 25(4):1767 – 1833.

Ofer, Gur. (1996). "Decelerating Economic Growth under Socialism: The Soviet Case." İçinde The Wealth of Nations in the Twentieth Century: The Policies and Institutional Determinants of Economic Development, ed. Ramon Myers. Stanford, CA: Hoover Enstitüsü Basını.


War Communism:

War communism designed to ensure:

 • High levels of industrial output of war goods.
 • Efficient allocation of resources.
 • Food production to feed soldiers, workers and civilian population.

Food dictatorship:

 • Lenin’s food dictatorship’ consisted of:
  • Grain requisitioning:
   • Cheka seized grain from peasants without payment.

   Labour discipline:

   • War communism brought out labour discipline:
    • In 1918, working day extended to 11 hours.
    • In 1918, work was made compulsory to all people who were able.
    • Harsh punishments given to people who were late or caught slacking.

    Abolition of the Market:

    • Following measures introduced to try to abolish the market:
     • Abolition of money:
      • More money printed which led to hyperinflation
      • Private trade made illegal.
      • All businesses taken over by state
      • Where economic production and distribution were centrally planned.

      Consequences:

      • Kept Red Army supplied and won civil war.
      • Led to economic collapse.
       • Failed to abolish market.

       Economic Collapse:

       • Grain requisitioning led to lower rates of agricultural production.
       • Peasants not paid for their grain or labour
        • Therefore the peasants had no incentive to work.
        • Too few incentives to work.
        • Hunger led to workers leaving the cities and seek work on farms where there was a greater chance being fed.

        Growth of a black market:

        • Lenin’s economic controls failed to abolish the market.
         • Historians estimate that only 40% of the food consumed in Russia’s cities came from rationing of food during the Civil War.

         Mass poverty:

         • By 1921, Russian economy was collapsing.
         • Shortages of all kinds of commodities.
         • By 1920, workshops in the major cities were closing due to a lack of fuel.
         • Fuel was in short supply, therefore government officials would order the destruction of wooden buildings in Petrograd in order to use the wood for fuel.
         • Unemployment rose and harvests declined.
         • Famine began as a result.

         Political crisis:

         • Mass starvation deepened the economic crisis, led to a political crisis.
         • Between August 1920-June 1921, peasants in the Tambov region rebelled against the Communist Government.
         • In Kronstadt, soldiers who hard supported the communists without question, had turned against the government, demanding a return to free trade.
         • In March 1921, the sailors mutinied with a response from the government of extreme force, defending itself and crushing the rebellions.

         War Communism conclusion:

         • Led to military victory.
         • But economic ruin.
         • Ideological victory.
         • Abolition of of money and the capitalist market led to many Communists believing that War Communism was the new foundation for a socialist society.
         • Bukharin favoured the economic crisis.
         • Further rebellions led to a large risk to the end of the Communist Government.

         The Peasantry’s Self-movement Destroyed the Socio-Institutional Basis of the Socialist Revolutionary Party

         Founded in 1902, the Socialist Revolutionary Party drew its core supporters, activists, and organizers from the zemstvo intelligentsia, not from the peasantry. After the abolition of serfdom in 1861, the czarist state set up zemstva to take over many administrative and judicial functions in the countryside formerly exercised by serf-owners. Over the years, provincial, county, and township zemtsva employed growing numbers of doctors, statisticians, agronomists, lawyers, journalists, veterinarians, surveyors, teachers, and others. The czarist state imposed a substantial tax on the mir to pay these employees’ salaries.

         Representation in the zemstva was determined according to estate, soslovie, assuring the permanent dominance of the landed nobility. Though constituting little more than 1 percent of the population, 75 percent of zemstvo personnel “elected” to office were nobles.

         NS zemstvo was not an organ of the peasantry, as it never operated at the village level, where the mir reigned supreme. As scholar Sarah Badcock notes:

         Pre-revolutionary village organizations . . . continued to operate in 1917, making specifically revolutionary organizations rather superfluous. Community and village councils in their original pre-revolutionary forms provided participation for ordinary people in community decisions and representations. Though they were modified in the course of 1917, allowing, for example, an equal voice for women, or the participation of soldiers on leave, they proved to be durable organizations that functioned as effectively in 1917 as they had before.

         NS mir regulated the self-movement of the peasantry to expropriate the landed aristocracy in 1917, entailing the destruction of the zemstva. By summer 1918, the peasants had consigned this relic of czardom to the dustbin of history — along with much of the very socio-institutional basis of the Socialist Revolutionary Party. The material interests of the bulk of non-peasant SR party activists therefore stood in sharp opposition to those of their peasant electors busy scouring the countryside of zemstvo — a source of livelihood, indeed, a way of life for many SR militants.

         This was reflected in the Constituent Assembly when it met in January 1918. Elected on the basis of universal and equal suffrage, the Right SRs were the largest party. Though the bulk of the peasantry voted for the Right SRs, the party refused to ratify the Soviet Decree on Land and Peace, which sanctioned and encouraged the wholesale expropriation of the landed gentry, together with the destruction of secondary attributes of gentry domination, the zemstva. It also authorized the Bolsheviks to open negotiations, on behalf of Soviet Power, for an immediate end to the imperialist slaughter. When the Civil War broke out, the SR majority rallied to the counterrevolutionary Whites.*

         The Russian Revolution gave an enormous victory, under the NEP, to the direct producers in town and country by giving them de facto rights to their means of reproduction. In the countryside, the peasants secured, through the mir, direct, politically constituted rights to their means of subsistence. In the towns, the workers secured the same — though less clearly and definitively than did the peasants. Factory committees and, to some extent, the trade unions guaranteed workers’ jobs and limitations on their exploitation by managers. The workers’ protection against exploitation was enhanced by the fact that managers found it extremely difficult to fire them. This limited the degree to which managers could challenge workers’ rights in their jobs, income, and controlled pace of work. So long as the NEP was reproduced, the unprecedented power of the direct producers at the point of production would also be reproduced along relatively egalitarian lines.

         Beyond this, Russia’s class structure was incompatible with developing the forces of production collectively, building socialism. The NEP was rooted in that structure and could not ultimately transcend it, as the Bolsheviks hoped.


         What were the challenges facing the USSR from 1924 – 1945? (2014)

         After Lenin’s era, from 1924 to 1945, Russia faced a series of challenges under the leadership of Stalin. There was a struggle for power after Lenin’s death in 1924 which proved challenging as Russians now had to decide who would be the most appropriate to succeed him. Both industrialisation and collectivisation were also challenges to both survive in the capitalist world and thrive on communally-owned farms. As Hitler was rising up from the shattered Weimar Republic in Germany, he posed a serious threat and was a challenge to the USSR to build up armies, annex more land and prepare for a certain invasion. All of these challenges faced by the USSR are what built up Russia and shaped it throughout the period from 1924 – 1945 under Stalin’s rule.

         Vladimir Lenin was the leader of Russia up until 1924, when he suffered a series of strokes, and died as a result. Lenin had essentially introduced communism to Russia, creating the first communist state controlled by a one-party Gov. and its leader. His death in 1924 however, was detrimental as the new leader who rose from his ashes, Stalin, would not prove a suitable replacement for Lenin. Lenin thought so himself and left a note in his last testament condemning Stalin, saying that he does not always know how to use his power. During Stalin’s rise to power however, he insured this letter remained hidden and instead portrayed himself as Lenin’s right-hand man, his truest comrade-in-arms. Stalin arranged Lenin’s funeral himself, creating a cult of Lenin, arrecting (erecting) statues and portraits of Lenin all over Russia. He also gave Trotsky, a bitter rival, the wrong date for the funeral to ensure his absence. During the struggle for power, Stalin used this to his utmost advantage. (This is a bit long for an introduction – a lot of what you said is background detail that isn’t really required in an exam essay. In the introduction, all you really need to do is answer the question with a small bit of context, and plot out how the essay is going to develop)

         The struggle for power was a challenge that faced the USSR after Lenin’s death. Stalin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev and Bukharin were the next possible leaders. Realising that Trotsky was the most threatening rival, Stalin joined with Zinoviev and Kamenev in a bid to get rid of him. Luckily for him, Trotsky değildi (was not – don’t use contractions when writing your essays) the favourite as he had, not only complained about Lenin’s NEP not being pure communism, but he also had the idea of ‘Permanent Rev.’ (if you’re going to abbreviate in an essay, it should only be used for words that come up a lot in the essay. You should write the word out in full the first time you use it, then put your intended abbreviation in brackets afterwards) in which Russia should, and needed, to convert other countries to communism before developing it in Russia. This did not go down well however, and Stalin’s theory of ‘Socialism in one Country’ was favoured. In 1926, Stalin had won and became the new leader of the Communist party. No longer needing Zinoviev and Kamenev, he got rid of them and denounced Trotsky from the Communist party. The challenges for the struggle for power had been overcome by Stalin.

         The next challenge that faced Russia was the need to industrialise. This was needed in order for the USSR to survive in a capitalist world. Stalin himself said “we are 50 to 100 years behind advanced countries. We must make good this distance in 10 years … or we shall be crushed”. With that led the start of the 5yr (See previous note about abbreviations) Plans. The first 5yr Plan in 1928-33, was mainly focused on the production of heavy industry such as coal and steel. The second 5yr Plan from 1933-38, was focused on building up stocks of ammunition and weapons for a possible war that was looming. And in fact, the third 5yr Plan was cut short with the invasion of Germany in 1941. Stalin believed by industrialisation, he could consolidate his power in the USSR. This industrialisation also proved challenging for the Russian society. There were harsh quotas and famine was widespread. The Russians had everything they needed to fulfil the lowest level of Maslow’s Hierarchy of Needs. By 1941, Russia was now only second to the USA as an industrial power.

         In 1929, collectivisation was introduced as Stalin believed that industrialisation also required a concurrent Agricultural Rev. However the USSR faced many challenges here – the Kulaks, rich farmers, strongly opposed the thought of all farms being owned communally as they had flourished after Lenin’s NEP. Stalin’s response was to “liquidate the Kulaks as a class” and so eradicated all who opposed collectivisation. Another challenge was that food was needed to be produced for the growing no. of people in the factories due to industrialisation. As a result, 97% of land was collectively owned to combat these challenges.

         In 1939, much to everyone’s surprise, Stalin signed the Nazi-Soviet Pact with Germany. Stalin had observed Hitler rising up from the Weimar Republic in Germany and seen his yearning for Lebensraum, or living space, as a serious threat and a challenge for the USSR. Soviet foreign minister Molotov, in response to this challenge, signed the pact with Germany , in which they both agreed not to attack each other and split Poland in half between them. This negotiation however, was merely a handshake between two dictators to buy more time to build up their armies and prepare for war.

         As this negotiation pact NS (was not?) entirely safe, Germany still proved a challenge for the USSR. To combat this, Russia tried to annex as fazla (many) countries as possible on the USSR’s western borders. They did this to provide them with a buffer-zone should the Germans attack suddenly. They attacked Finland in what became known as the Winter War. The League of Nations soon questioned them but the USSR claimed the accused bombings were a hoax and they were, in fact, just dropping humanitarian supplies and groceries. The Finnish sarcastically named these bombing attacks ‘Molotov’s Bread Baskets’ and they retaliated by devising their own bomb, a poor-man’s grenade nicknamed ‘Molotov’s Cocktail’. The Winter War proved a challenge to the USSR.

         In 1941, the Germans finally invaded in what was known as Operation Barbarossa. They penetrated deep into Russian territory, eventually reaching the outskirts of Moscow and Leningrad. This sudden attack proved a great challenge for the USSR, and Stalin himself even look a few days to realise what was actually happening, as he imagined the Germans attacking at a much later stage. The Germans devised a plan to reach Baku, which was very challenging for the USSR, as 80% of the war’s oilfields were located at Baku. However, Hitler made the mistake of trying to seize control of both Baku and Stalingrad at the same time. ‘Stalin’s City’ would have been a massive blow for the USSR but during the Battle of Stalingrad , the tables turned, and the Russians gained control. This was a massive turning point in WW2.

         In conclusion, from the period of 1924-45, there were many challenges that faced the USSR under Stalin’s rule. Russia overcame these challenges however, and they helped to mould and shape Russia into a stronger country during Stalin’s rule.

         Geri bildirim: There are too few paragraphs in this essay – in order to achieve the maximum cumulative mark of 60/60, each of these paragraphs would have to score at least a 7 or 8, which is quite difficult to do. However, it is well-written, makes good use of quotation and is full of relevant factual information. Some of your commentary is a bit shallow, for example instead of saying anything particularly insightful about the information you’re providing, you sometimes just say “This was a challenge” – you should also try to establish why it was a challenge.

         Cumulative Mark: Currently, your cumulative mark would stand around 45 out of 60 – your long paragraphs would get around 5 or 6 each, but your conclusion is very short and adds little to the essay so it would score much lower. To improve this, try cutting some long paragraphs into two if at all possible.

         Overall Evaluation: For your overall evaluation mark, you would achieve around the 25/40 mark. This essay answers the question but is not exceptional in its commentary.


         Videoyu izle: 20th Century I 1917 ปฏวตรสเซย และสหภาพโซเวยต