Ayrı ama eşit

Ayrı ama eşit


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Siyahlar için beyazların eğitiminden "ayrı ama eşit" olacak eğitim ilkesi, Yüksek Mahkeme kararından önce Amerika'nın güneyinde geniş çapta desteklendi. Brown vs. Eğitim Kurulu 1953'te. Ancak fikir, Güney'den değil Kuzey'den kaynaklandı. İç Savaştan önce, siyah ve beyazların gerçekte eşit olduğu fikri, Güney'de hiç değil, yalnızca Kuzey'de zayıf bir şekilde tutuldu. Sonuç olarak, "ayrı ama eşit" o dönem için nispeten ilerici bir kavramdı. 1849'da Boston şehrinin Sarah C'yi talep etme hakkına sahip olmadığını iddia eden kararlı bir Massachusetts kölelik karşıtı olan Charles Sumner'ı tatmin etmek için yeterli değil. Massachusetts Yüksek Mahkemesi, Sumner şunları söyledi:

Atalarımızın 1776'da ilan ettiği ve 1780'de Massachusetts'in temel yasasını yaptığı eşitlik, Kanun Önünde Eşitlik idi. Amacı, tüm siyasi veya sivil ayrımları ortadan kaldırmak ve doğuma dayalı tüm kurumları ortadan kaldırmaktı. Bağımsızlık Bildirgesi, "Bütün insanlar eşit yaratılmıştır" diyor. Massachusetts Haklar Bildirgesi, "Bütün insanlar özgür ve eşit doğar" diyor. Bunlar boş sözler değildir. Etki alanı içinde hiç kimse yaratılamaz, hiç kimse tüm yurttaşları tarafından eşit olarak yararlanılmayan medeni veya siyasi ayrıcalıklarla doğamaz; ne de herhangi bir doğum ayrımını tanıyan herhangi bir kurum kurulamaz. İşte, durumu ne olursa olsun, ana babası kim olursa olsun, bu toprakta yaşamsal nefesini çeken her insanın Büyük Bildirgesi.

Mahkeme argümanını övdü, ancak Boston Şehri lehinde karar verdi. 1953'ten önce Güney Jim Crow'da "eşit" bir saçmalıktı. Siyahlara eşit olanaklar veya fırsatlar sağlamak için fiili bir girişimde bulunulmadı. Ancak verdiği kararda Kahverengi, Yüksek Mahkeme daha da ileri gitti ve "ayrı ama eşit" kavramının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Siyahlar için tesisler ne kadar mükemmel olursa olsun, beyazlar için ayrılmış eğitim kurumları olsaydı, o zaman siyahlar eşit muamele görmüyordu.